V Taliansku sa uskutoční kurz kvetinového umenia v liturgii

V kláštore benediktínok v talianskom Monte Mario sa v dňoch 27. – 30. augusta 2016 uskutoční kurz zameraný na kvetinové umenie v liturgii Výhonky svetla, ktorý organizujú teológovia Formácie MdC (Mondo della Chiesa) v spolupráci so Synesiom. Kurz je štvordňový a bude realizovaný individuálnymi ako aj skupinovými lekciami. Určený je predovšetkým členom mníšskych komunít a rehoľných inštitútov, ale aj všetkým laikom, ktorí sa venujú liturgickej animácii vo farnosti. Kurz bude prebiehať pod vedením docentky Carly Lauri, expertky floristického liturgického umenia. Organizátori, ktorí sa nechali inšpirovať výrokom sv. Augustína: „Kytica kvetov v službe liturgii má podiel na kráse slávenia a spája nás s Bohom lásky, ktorý je krása každej krásy,“ chcú zvýrazniť krásu liturgie aj prostredníctvom výzdoby, ktorá do slávenia liturgie vťahuje.

Formácia MdC vznikla v roku 1998 a je zložená z teológov, ktorí ponúkajú rôzne kurzy vo forme laboratórií pre formáciu a liturgickú obnovu pre všetkých, ktorí aktívne pôsobia v animácii farnosti.

Synesio je skupina profesionálov v smere humánnom, etickom a spoločenskom, ktorí ponúkajú svoje skúsenosti na poli umenia a integrovanej komunikácii.

zdroj: VD; -ms-