V Trnave uvedú knihu Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku

Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Trnave a Rehoľa menších bratov Františkánov v Trnave pozývajú na prezentáciu publikácie „Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku“, ktorá sa uskutoční 8. novembra 2018 o 16:00 h v priestoroch refektára františkánskeho kláštora na Františkánskej 1 v Trnave.

V roku 2015 pri príležitosti Roku zasväteného života, ktorý vyhlásil Svätý Otec František, sa v priestoroch výstavnej miestnosti Trnavskej arcidiecézy uskutočnila odborná expozícia s názvom Rehoľné rúcho – súčasť zasväteného života. Cieľom organizátorov bolo priblížiť širokej verejnosti ženské a mužské rehoľné a mníšske komunity na Slovensku, ktoré zasvätili svoj život Bohu. Už v priebehu tohto podujatia vzišla myšlienka zostaviť fotografickú zbierku rehoľných a mníšskych odevov z celého Slovenska.

V priebehu rokov 2015 – 2016 zhromaždili vtedajší zamestnanci Trnavskej arcidiecézy – sr. Petra Božena Trnková a Adrián Lančarič takmer všetky rúcha a podarilo sa docieliť želaný zámer – a to zostaviť fotografickú kolekciu týchto odevov. V roku 2018 napokon v spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha vyšla publikácia s názvom Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku.

Kniha obsahuje farebné fotografie každého rúcha: jedna veľká fotografia spredu a dve menšie – z profilu a zozadu. Okrem toho nájdete základné informácie o každej reholi alebo ráde: oficiálny názov v slovenčine aj v latinčine, skratku a bežný skrátený názov, dátum a miesto založenia, meno zakladateľa, rok príchodu na Slovensko, súčasné sídlo a forma organizácie, meno aktuálneho predstaveného, aktuálny počet členov a komunít s adresami a poslanie.

Štátny archív v Trnave (kde momentálne pôsobí spoluautor publikácie) v spolupráci s Rehoľou menších bratov – františkánov v Trnave, sa rozhodol zorganizovať pre širokú verejnosť prezentáciu tejto publikácie, počas ktorej vystúpia obaja autori a odznie aj prednáška Reginalda Adriána Slavkovského OP, autora štúdie o habite v tejto knihe. Na podujatí bude možné si túto publikáciu aj zakúpiť.
– –
PROGRAM:
– predstavenie publikácie autormi knihy sr. Petrou Boženou Trnkovou, ŠSND a Adriánom Lančaričom
– prednáška doc. Reginalda Adriána Slavkovského OP na tému „Niekoľko úvah o habite“
– hudobné vystúpenie gitarového septeta ZUŠ M. Sch. Trnavského – Les Étoiles pod vedením Márie Smažákovej

TK KBS informoval Adrián Lančarič