Veľká noc má prednosť – sestra Cristina sa zriekla vystupovania v priamom televíznom prenose

Rehoľná sestra Cristina Scuccia absentovala na veľkonočnú vigíliu 20. apríla na televíznej show. Dôvod? Jednoznačne dala prednosť sláveniu vigílie Veľkej noci pred televíznym vysielaním na prvom národnom programe.

„Rehoľná sestra Cristina na Veľkú noc nebude tancovať.“ Takýto titulok nájdete v poslednom čísle talianskeho týždenníka Tv Sorrisi e canzoni. Dnes už vieme, že sestra Cristina z rehole uršulínok Svätej rodiny nevystupovala v sobotňajšej televíznej show „Ballando con le stelle – Tancujúc s hviezdami“, pretože počas Veľkého týždňa nechala stranou „televízny program (a mobil)“ a vrátila sa do kláštora, aby pokojne prežila veľkonočné sviatky. Avšak na programe sa zúčastnila so záznamom, ktorý s ňou natočili niekoľko dní predtým.

Niektorí z fanúšikov jej rozhodnutie kritizovali, no ďalší jej vyjadrili svoju podporu, pretože vnímajú jej oddanosť hodnotám rehoľného povolania. Možno povedať, že rozhodnutie sestry Cristiny bolo vyvážené a rozvážne. Tancovať v predvečer sviatku Veľkej noci by bolo netaktné voči k tak významnému kresťanskému sviatku a preto sa tejto významnej televíznej udalosti zriekla.

Pred pár dňami sestra Kristína vysvetlila aj dôvod, prečo tancuje a spieva na televíznej show, ktorá dosahuje najvyššiu sledovanosť: „Chcem prinášať radosť, pretože tancom aj spevom možno šíriť kresťanskú vieru, ktorá spočíva predovšetkým vo veľkej radosti zo života“.

Štefan Turanský SDB