Verbisti skladali na sviatok Panny Márie doživotné sľuby

Na sviatok Narodenia Panny Márie verbisti v Nitre oslávili výročie založenia rehole (1875). Pri oslave tohto sviatku sa u verbistov skladajú a obnovujú rehoľné sľuby a prosia nebeskú Matku, aby seminaristov sprevádzala svojím orodovaním.

Páter prefekt Igor Kráľ predstavil po evanjeliu kandidátov na skladanie doživotných sľubov Tomáša Baleju a Donnie Ronalda Sequeiru. V homílii páter provinciál povzbudil v misijnom povolaní a službe všetkých prítomných verbistov a po nej nasledoval samotný obrad skladania sľubov, ako o tom informovali na svojej internetovej stránke.

Tomáš Baleja a Donnie Ronald Sequeira zložili doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti a z rúk provinciála P. Pavla Krutáka prijali misijné kríže. Tomáš Baleja dostal misijné určenie na Slovensku a Donnie Ronald Sequeira do Chile.

Pri tej istej slávnosti zložili sľuby aj ďalší bratia: Lukáš Hanúsek druhé rehoľné sľuby a šieste Juraj Begany a Matej Reiner.

Pri tejto vzácnej príležitosti skladania sľubov sa v Nitre stretli spolubratia pôsobiaci aj na vzdialenejších miestach na Slovensku i v Čechách. V závere svätej omše páter provinciál zablahoželal P. Antonovi Bezákovi k jeho 40-ročnému kňazskému jubileu, ktoré pripadalo na nasledujúci deň. Deväťdesiatročný páter Bezák je najstarším slovenským verbistom.

-fc-