Viera do vrecka: Magnifikat, ako ho (ne)poznáme (video)

Pri spievaní zvyčajne spevák dáva vidieť aj do svojho srdca. Odhaľuje svoje prežívanie, hodnoty, za ktoré sa zasadzuje, svoje nádeje i sklamania. A nikde inde sa Mária tak nerozrozprávala, vlastne nerozospievala ako pri Magnifikate. S evanjeliovou jednoduchosťou môžeme povedať, že tento hymnický spev z Lukášovho evanjelia bude vždy oknom do Máriinej duše.

Hosťami septembrového vydania relácie sú biblická teologička Dagmar Kráľová, FMA, Mária Vlasáková a don Peter Ondrej, SDB.

Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.

Viac o tejto téme sa dočítate v brožúrke Magnifikat, ako ho (ne)poznáme od autorky Dagmar Kráľovej FMA. Spolu s ostatnými brožúrkami z edície Viera do vrecka ju nájdete v kníhkupectvách alebo na webovej stránke Vydavateľstva DON BOSCO donbosco.sk.