Vincentka sestra Judita je už druhý mesiac v Libanone

Sestra Judita (Erika Cáková) je členkou Spoločnosti dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, ktoré ľudovo nazývame Vincentky. Už druhý mesiac slúži chudobným v Bejrúte a spolusestrám napísala pre ich webovú stránku:

Posielam srdečný pozdrav z Bejrútu v Libanone. Aspoň z toho, čo som doposiaľ videla, je to krásna krajina na jednej strane more a na druhej vysoké hory, naozaj nádherné scenérie. Momentálne máme cez deň stále okolo 20˚C, slnečno. Je tu veľmi pestrá zeleninová strava, ľudia sú tiež srdeční, veselí a štedrí. Je tu však cítiť zhoršujúcu sa politickú a ekonomickú situáciu, ktorú ešte zvýraznil výbuch zo 4. 8. 2020 a samozrejme pandémia Coronavírusu.

Bývam v našom provinciálnom dome a chodím (pokiaľ mi nájdu stálu misiu) do dispenzára v chudobnej časti Karm – Zeitoum. Celá naša štvrť Achrafieh je kresťanská a práve ona najviac utrpela počas výbuchu, pretože je vzdialená len asi 10 minút pešo od pobrežia. Domy sestier sa opravujú a tiež aj náš dispenzár, preto funguje len asi na 50 %. Ľudia sem môžu prísť na ošetrenie menších zranení, na vyšetrenie k lekárovi, ktorý prichádza viackrát do týždňa kvôli dospelým aj deťom. Prichádzajú si tiež pre lieky, ktoré nám posielajú rôzne donorské organizácie. Na obed si prídu pre teplé jedlo alebo chlieb. V susedstve funguje pekáreň, ktorú prevádzkujú naši pátri lazaristi. Pečú chlieb pre tých najchudobnejších, ktorí majú poukážky a určenie podľa „stupňa odkázanosti“ koľkokrát do týždňa môžu dostať chlieb.

Pred Vianocami sme chodili „koledovať“ s mariánskou mládežou (ktorá tu má silnú základňu) aj s mladými  misionármi z MISEVI po našej štvrti, aby všetci počuli o Radostnej zvesti. Sviatky si pripomínajú všetci kresťania, sú tu hlavne maroniti, pravoslávni a katolíci, ako aj moslimovia, ktorí majú tiež stromčeky a ozdoby, ale bez jasličiek. Všetci spolu oslavujú príchod nového roka. Prechádzajúc touto štvrťou som videla, aký dopad má kríza na tých najchudobnejších. Vďaka Bohu naše sestry zohnali prostriedky a mohli sme urobiť radosť deťom sladkými darčekmi a hračkami. Tiež sme poskytli poukážky na nákup potravín alebo drogérie, veľa ľudí to potešilo a rozžiarilo, že na nich Pán myslí! Aj keď zvyky sú odlišné od tých našich, spájala nás rovnaká radosť z Ježišovho narodenia, ktorá osvetlila cestu do neznámej budúcnosti a priniesla nádej, že On je ten, ktorého čakáme a On je Emanuel – Boh s nami!

Prosím o modlitby pre ľudí tejto skúšanej krajiny aj pre seba, aby som im dokázala svedčiť o Jeho láske a slúžiť tým najchudobnejším!

Vďaka!
S. Judita


Videá o jej službe zomierajúcim v Bratislave nájdete TU.