Vincentky a uršulínky dostali od KPVS Medailu za utrpenie, ktorú dostávajú politickí väzni

Pri príležitosti 71. výročia Akcie R udelila koncom augusta sestrám vincentkám a uršulínkam Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) Medailu za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom, ktorú udeľuje bývalým politickým väzňom. Od 1. januára 2021 boli internované rehoľníčky uznané za politických väzňov v zmysle novely Zákona o protikomunistickom odboji.

Dňa 23. augusta 2021 boli medaily odovzdané sestrám vincentkám v Provinciálnom dome Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v Nitre. Program sa začal svätou omšou v Kaplnke Panny Márie zázračnej medaily, ktorú celebroval P. Jozef Mrocek, CM. Po jej skončení predseda KPVS Peter Sandtner a bývalý politický väzeň Vladimír Domorák odovzdali medaily sestrám Olympii Augustínovej, Kajetáne Magdolenovej, Honórii Mišányiovej a Romule Ambrózovej. Za ocenené sestry sa prihovorila a poďakovala najstaršia z nich, 98-ročná sestra Kajetána aj vizitátorka sestra Damiána Pagáčová.

Medaily boli odovzdané aj dňa 30. augusta 2021 v Kláštore Rímskej únie Rádu sv. Uršule v Suchej nad Parnou, kde žijú staršie sestry uršulínky. V Kaplnke sv. Jozefa pre ne celebroval svätú omšu don Marek Gális, SDB. Aj tu odovzdali sestrám medaily pán Sandtner a pán Domorák: najstaršej 94-ročnej sestre Consolate Cíferskej a sestrám Svorade Salvovej, Eufémii Lukovičovej, Natálii Vráblovej, Domitile Líškovej, Konštancii Ferencovej a sestre Amálii Kvasnicovej. Po príhovore provinciálnej predstavenej sestry Samuely Harmáčkovej sa prítomní neskôr spoločne pomodlili aj pri Lurdskej jaskyni v záhrade kláštora.

Peter Sandtner