Vincentská rodina organizuje opäť verejnú zbierku „Boj proti hladu“

Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 12. ročník celoslovenskej verejnej zbierky „Boj proti hladu“, z ktorej chce opätovne podporiť viaceré projekty na Haiti a Hondurase. Viac informácií je možné nájsť TU.

„Už tradične je hlavným príjmom Zbierky predaj medovníkových srdiečok počas septembra na verejných priestranstvách, námestiach, uliciach miest, či pred obchodnými centrami. Najviac sa však spoliehajú na spoluprácu s farnosťami. Preto, tak ako po minulé roky, budú navštevovať jednotlivých správcov farností a dohodnú si čas a spôsob, kedy môžu predávať vlastnoručne napečené medovníkové srdiečka v blízkosti kostola, príp. požiadajú o vyhlásenie predaja vo farských oznamoch,“ avizujú organizátori zbierky.

„Ďalšie spôsoby podpory Zbierky sú zaslanie SMS (DMS) správy s textom DMS VINCENT na číslo 877 v sieťach telekomunikačných operátorov (cena jednej správy 2 €), alebo príspevok na bankový účet v Poštovej banke č.: 20286026/6500, variabilný symbol 2014,“ dodáva Vincentská rodina na Slovensku.

Zodpovedným je P. Milan Grossman (grossmann.milan(at)gmail.com).

TK KBS, eho; ml