Vo Vydavateľstve Minor vyšli dve novinky: kritický životopis sv. Františka z Assisi a filozofická esej

Vydaveteľstvo Minor vydalo v týchto dňoch dve novinky: najlepší kritický životopis svätého Františka z Assisi, vrátane rozsiahlej analýzy historických prameňov, od historika a dominikána Augustina Thompsona (Bratislava: Minor, 2022, 340 s., 15,- Eur) a rozsiahlu filozofickú esej od Adriaana T. Peperzaka „Myslenie. Od samoty k dialógu a kontemplácii“ (Bratislava: Minor, 208 s., 13,- Eur). Prof. Peperzak bol františkánom a jeho myslenie si zachovalo istú františkánsku povahu. Bližšie informácie nájdete v priložených letáčikoch.

Augustine Thompson, OP: František z Assisi. Nový kritický životopis


Adriaan T. Peperzak: Myslenie. Od samoty k dialógu a kontemplácii

Knihy si môžete objednať priamo vo Vydavateľstve Minor, alebo onedlho kúpiť v dobrých kníhkupectvách.

Ladislav Tkáčik, OFMCap