Vychádza knižný rozhovor s pápežom Františkom „Sila povolania“

Nový knižný rozhovor s pápežom Františkom „Sila povolania“ s podtitulom „Zasvätený život dnes“ vyjde 3. decembra paralelne v desiatich jazykoch vrátane poľštiny a čínštiny.

„Myslím na tých kňazov, na tie sestry, na tých bratov, ktorí pracujú na perifériách alebo v strede miest. Na tie zasvätené osoby, ktoré nič nepredstierajú, nerobia hluk, ale nebojácne pracujú,“ hovorí Svätý Otec František. Okrem povolania a formácie mužov a žien, „ktorí robia teológiu zasväteného života jeho praktickým žitím a modlitbou“ sa v rozhovore venuje i ďalším aktuálnym otázkam. Vyjadruje sa tiež k ohrozeniam zasväteného života, akými sú zosvetštenie, klerikalizmus či ideológie.

Interview v knižnom rozsahu 120 strán zrealizoval španielsky klaretín Fernando Prado, riaditeľ vydavateľstva Publicaciones Claretianas, pri štvorhodinovom stretnutí s pápežom 9. augusta 2018 v Dome sv. Marty.

Rozhovor, preložený zo španielskeho originálu „La fuerza de la vocación. La vida consagrada hoy“, sa redakčne člení na tri časti: „Hľadieť na minulosť s vďačnosťou“, „Žiť súčasnosť s nadšením“ a „Pozerať do budúcnosti s nádejou“. Úvod napísal realizátor projektu Fernando Prado. Španielsky klaretínsky misionár sa narodil sa v roku 1969 v Bilbau a vyučuje na rehoľnom teologickom inštitúte v Madride misiológiu, komunikáciu a teológiu zasväteného života.

Zdroj: Vatican News, jb