Vyjadrenie Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva k zmenenému textu modlitby korunky

Na internete koluje text modlitby Korunky Božieho milosrdenstva, ktorý je údajne autentickým, pôvodným textom, a Kongregáciu sestier Matky Božieho Milosrdenstva nepriamo obviňujú z ukrývania pravdy o korunke. Pri tejto príležitosti prinášame jej stanovisko k tejto téme.


Na internete už nejaký čas koluje text modlitby Korunky Božieho milosrdenstva, ktorý je údajne autentickým, pôvodným textom, v ktorom namiesto: „Pre jeho bolestné umučenie…“ má byť: „Pre Ježišovo bolestné utrpenie, Otče, zmiluj sa nad nami aj nad celým svetom i nad dušami v očistci“; a namiesto záverečnej modlitby „Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný – zmiluj sa nad nami i nad celým svetom“ má byť vraj uvádzaná táto: „Bože Otče, tvoje milosrdenstvo je nekonečné a poklady tvojho zmilovania sú nevyčerpateľné, pohliadni na nás láskavo a rozprestri svoje milosrdenstvo nad nami, aby sme sa nikdy, ani v najväčších utrpeniach nepoddávali zúfalstvu, ale v dôvere sa odovzdali do tvojej vôle, ktorá sama je milosrdenstvom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa milosrdenstva, ktorý s tebou i s Duchom Svätým nám preukazuje milosrdenstvo po všetky veky vekov. Amen.“

V rukopise Denníčka a jeho knižných vydaniach v poľštine, ktoré majú imprimatur kardinála Františka Macharského, krakovského arcibiskupa metropolitu, a ktoré boli predložené a zaslané do Ríma v súvislosti s procesom blahorečenia sestry Faustíny Kowalskej, sa nachádza tento text: „Pre jeho bolestné umučenie, zmiluj sa nad nami a nad celým svetom“ (Denníčka 476). Aj v Denníčku č. 475 (videnie sv. sestry Faustíny, v ktorom jej Ježiš prvýkrát hovoril o   Korunke Božieho milosrdenstva) sú slová: Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

Komplexný text celého Denníčka s certifikátom pravosti nájdete na oficiálnej webovej stránke Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva www.faustyna.pl.

Len kongregácia má autorské práva na toto dielo. Iné verzie Korunky Božieho milosrdenstva s rôznymi dodatočnými textami a zmenami sú výsledkom ľudskej tvorivosti a nepochádzajú od Pána Ježiša. Preto sa na nich prísľuby spojené s touto modlitbou nevzťahujú. Ľudia sa potom modlia inú korunku, ale nie je to Korunka Božieho milosrdenstva, ktorú nadiktoval Pán Ježiš.

Nejasnosti okolo tejto modlitby a iných textov Denníčka sv. Faustíny Kowalskej sú dielom zlého ducha, ktorý nenávidí Božie milosrdenstvo, pretože z jeho pazúrov vytrháva mnohé duše. Preto zasieva zmätok, vyvoláva nedôveru a v konečnom dôsledku aj rozpory medzi ctiteľmi Božieho milosrdenstva. Od začiatku sveta je otcom lži, ktorú predkladá tak prefíkane, že mu ľudia veria.

Naša kongregácia sa obrátila aj na varšavskú kúriu, odkiaľ sme dostali kópiu textu korunky, ktorá sa nachádza v modlitebníku Godzina Święta i Nowenna, ktorú napísal bl. Michal Sopočko, spovedník sv. sestry Faustíny. Znenie Korunky Božieho milosrdenstva je presne také, ako ho poznáme a nenachádzajú sa tam žiadne údajné zmeny!

Veríme, že toto vyjadrenie pomôže všetkým ctiteľom Božieho milosrdenstva, zaženie  pochybnosti aj nedôveru.


Pripájame oficiálny text Korunky Božieho milosrdenstva, ktorý má v slovenčine schválenie Mons. Stanislava Zvolenského, Trnava, 1. júna 2007, č. 2917/07.

Korunka Božieho milosrdenstva (má 5 desiatkov)

Na začiatku: Otče náš, Zdravas’ Mária, Verím v Boha

Na veľkých zrnkách: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta (1-krát).

Na malých zrnkách: Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom (10-krát).

Na záver: Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom (3-krát).


Taká formula modlitby je určené pre individuálne aj spoločné recitovanie. „Ak by niekto pri individuálnom recitovaní zmenil jednotné číslo na množné – «naše hriechy» na «moje hriechy»;  «maj milosrdenstvo s nami» na: «maj milosrdenstvo so mnou» – koná proti Ježišovej vôli,“ píše prof. Ignác Róžycki – „a to čo by sa modlil, by už nebolo Korunkou Božieho milosrdenstva, lebo «my» v tejto formule znamená toho, kto ju recituje aj tých, za ktorých sa modlí, avšak «celý svet», to sú všetci, žijúci aj zomrelí. Ježiš požaduje, aby ten, kto sa modlí korunku prosil o zľutovanie «s nami» – a nie «so mnou», pretože takto daná osoba premáha egoizmus a Korunka Božieho milosrdenstva sa stáva prejavom obetavej lásky (porov. I. Róžycki, Božie milosrdenstvo. Základné črty úcty k Božiemu milosrdenstvu, Prešov 2003, s. 35-36.). V texte Korunky Božieho milosrdenstva sa nielenže nesmie meniť množné číslo na jednotné, ale ani sa nesmú dodávať alebo vynechávať niektoré slová.

Všetky zmeny, dodanie alebo vynechanie slov z modlitby korunky spôsobujú, že sa nakoniec modlíme inú modlitbu, než tú, ktorú nadiktoval Pán Ježiš. Korunku Božieho milosrdenstva sa nemáme modliť ako klasický ruženec, v ktorom jednotlivé desiatky predchádzajú rozjímania či úmysly. Rozjímanie a rôzne úmysly máme uviesť na začiatku, pred korunkou, aby sme sa ju pomodlili v takom znení, ako nám ju nadiktoval Pán Ježiš.

Zdroj: TK KBS / Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva / sr. M. Elzbieta Siepak (tlačová hovorkyňa)