Vyjde zbierka zamyslení pápeža Františka „Život podľa Ducha“

Po Veľkej noci uzrie svetlo sveta nová zbierka pápežových zamyslení zameraných na tému „srdca“ a života podľa Ducha Svätého v Cirkvi. Publikáciu s titulom: „Život podľa Ducha. Boh hovorí k srdcu človeka“, ktorú zostavil rímsky diecézny kňaz Franco Nardin, vyjde 6. apríla v talianskom vydavateľstve San Paolo. Úvod k nej napísal pápežov vikár pre Rímsku diecézu kardinál Angelo De Donatis.

Ako píše v predslove zostavovateľ publikácie, ktorý bol duchovným synom kardinála Špidlíka, „ide o skutočnú spiritualitu srdca, ktorá vie integrovať veľké tradície Cirkvi a spiritualitu sv. Ignáca z Loyoly“. (…) Zároveň ide o „teologickú ekumenickú myšlienku, ako silný príspevok k duchovnému životu pre mnohých veriacich, zasvätených či kňazov, aby boli vedení hlasom Ducha otvorení nielen pre uzdravenie od zatvrdnutosti srdca, ale aj  pre to, aby mali v srdci vždy schopnosť rozlišovania, ako osobného, tak aj pastoračného, na pochopenie znamení, ktoré nám Božia Prozreteľnosť každý deň zanecháva, pre plodný dialóg s cirkvami, kultúrami a náboženstvami.“

Kardinál Angelo De Donatis vo svojom úvode uvádza: „Prechádzajúc stránkami tejto zbierky si uvedomíme, že pápež František v priebehu rokov robí pozorné spytovanie svedomia srdca človeka, zvýrazňujúc všetky vady, ktoré v ňom často hromadíme.“

„Srdce môže byť uzdravené od zla, zatvrdnutosti, uzavretosti múrov, od pokrytectva i od všetkých ďalších nerestí. Metódou je predovšetkým načúvanie Božiemu slovu, osobitne vtelenému Slovu. (…) Popri tom pápež František pripomína, že Eucharistia je výživou a životom srdca človeka. (…) Emblematický je príklad Panny Márie.“

Ako píše pápežov vikár pre Rímsku diecézu, „zbierka sa môže stať príručkou pre duchovný život mnohých veriacich, zasvätené osoby či kňazov, aby boli vedení pri rozlišovaní pocitov a myšlienok svojho srdca a svojho života.“

Zdroj: RV, zk