Výročné spomienky na „barbarskú noc“

Konfederácia politických väzňov si v tomto roku pripomenie 67. výročie Akcie Kláštory – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov roku 1950 a pamätný deň Slovenskej republiky – Deň nespravodlivo stíhaných – na štyroch miestach. Toto smutné výročie je nazývané aj Barbarská noc.

V sobotu 8. apríla si svätou omšou v Bazilike Narodenia Panny Márie pripomenuli Akciu K v kláštore tešiteľov v Marianke, z ktorého boli v noci z 13. na 14. apríla 1950 bratia tešitelia vyvezení do Podolínca a Pezinka.

V stredu 12. apríla o 14:00 si Akciu K pripomenú pri pamätníku obetí komunistického režimu na cintoríne v Poprade – Veľkej. Vo štvrtok 20. apríla zasa v Kúpeľoch Nimnica, kde v roku 1950 mladí rehoľníci stavali Priehradu mládeže. Program sa začne o 15:00 svätou omšou v kúpeľnej kaplnke.

Druhú vlnu likvidácie kláštorov pod názvom Akcia K 2 si v utorok 2. mája pripomenú v kláštore redemptoristov v Podolínci, ktorý bol najväčším sústreďovacím kláštorom pre rehoľníkov. Program sa začne svätou omšou o 12:00 v Kostole sv. Stanislava.

Pred 67 rokmi, v noci z 13. na 14. apríla 1950, boli v rámci Akcie Kláštory komunistickým režimom vyvezení mnohí rehoľníci v Československu zo svojich kláštorov do tzv. sústreďovacích kláštorov. Ostatní boli vyvezení v rámci Akcie K 2 v noci z 3. na 4. mája 1950.

Zdroj: TK KBS, psa; ml

-fc-