Začne sa proces blahorečenia Chiary Lubichovej

Pre všetkých členov Hnutia fokoláre, ale nielen pre nich, je dôvodom k veľkej radosti správa o oficiálnom začatí procesu blahorečenia Chiary Lubichovej, zakladateľky hnutia. Ako oznámil Mons. Raffaello Martinelli, biskup talianskej Diecézy Frascati, kde Chiara Lubichová prežila väčšiu časť svojho života a kde aj zomrela pred siedmimi rokmi vo veku 88 rokov, slávnostné otvorenie procesu sa uskutoční 27. januára v miestnej katedrále. Mária Voceová, aktuálna predsedníčka hnutia hovorí o „vďačnosti Cirkvi za to, že dovolí zviditeľniť krásu Chiarinho života“.

Svätosť svojej predchodkyne Mária Voceová zhŕňa do slova „normálnosť”: „Je možné byť svätými a viesť pritom normálny život. Mimoriadne plody tohto bežného života sú plody, ktoré prichádzajú od Boha, zo vzťahu Chiary s Bohom a z normálneho vzťahu Chiary s ľuďmi. Chiara nám dala príklad tohto, hoci sú tiež mimoriadne okamihy v jej živote, ona nám dala príklad svätosti v bežných, nielen výnimočných momentoch. Žijúc evanjelium a tým, že ostatných podnecovala žiť evanjelium, aj tých, ktorí ho nepoznali, ale boli priťahaní slovom i príkladom Chiary.“

Chiara Lubichová (22. január 1920 – 14. marec 2008) založila Hnutie fokoláre – Máriino dielo v Taliansku počas Druhej svetovej vojny, s cieľom v duchu ekumenizmu uskutočňovať Ježišov závet: «Aby všetci boli jedno» (Jn 17,21). V roku 2010 bola blahorečená jedna z mladých členiek Hnutia fokoláre, 18-ročná Chiara Luce Badanová.

(Zdroj: RV, -jk-)