Zástupcov Konferencie sekulárnych inštitútov na Slovensku prijal apoštolský nuncius

Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello prijal troch zástupcov Konferencie sekulárnych inštitútov na Slovensku (KSIS), ktorá združuje všetky sekulárne inštitúty na Slovensku. Prítomní zástupcovia KSIS v rozhovore priblížili sekulárny spôsob zasväteného života. Nuncius prejavil veľký záujem o túto formu života v Cirkvi. Osobitne ho zaujímalo, ako tento spôsob života je možné zviditeľniť a priblížiť mladým.

Otec nuncius povzbudil účastníkov k aktivitám pre nové povolania. Ocenil sekulárnu formu zasväteného života a uznal jej dôležitosť pre Cirkev na Slovensku. Na záver stretnutia, ktoré prebiehalo vo veľmi srdečnej atmosfére, udelil apoštolské požehnanie pre toto poslanie.

TK KBS informoval Eugen Valovič, KSIS