Zasvätení putovali s Rodinou Nepoškvrnenej do Zakopaného

Počas 100. výročia Fatimských zjavení nemá každý príležitosť putovať do Fatimy. Zvlášť ťažšie je to pre chorých, ktorí sú pripútaní na vozík či sa musia spoliehať na pomoc iných. Preto sa Rodina Nepoškvrnenej, ktorá je pričlenená ku Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárok, mimoriadne rozhodla mimo celoslovenského stretnutia a púte do Lúrd usporiadať 3. júna 2017 jednodňovú púť. Cieľom púte bolo Zakopané, kde sa nachádza Sanktuárium Panny Márie Fatimskej, ale aj Sanktuárium Panny Márie zázračnej medaily.

V Sanktuáriu Panny Márie Fatimskej sa pútnikom prihovoril kňaz Wieslav Krzyczycha, saletín. Hovoril o význame zjavení, o poslaní Márie pre dnešný svet a tiež o význame modlitby. Počas svätej omše sa v homílii prihovoril kňaz Pavol Kavec, vincentín. Po modlitbe rozjímavého ruženca, ktorý viedla sestra Pavla Draganová, generálna predstavená Kongregácie Milosrdných sestier svätého Vincenta – satmárok, sa všetci pútnici presunuli do Zakopaného – Olcze, kde sa nachádza Sanktuárium Panny Márie zázračnej medaily. Tu sa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu. O miestnom sanktuáriu, o jeho histórii, výstavbe, ale aj šírení zázračnej medaily v Poľsku im porozprával miestny kňaz páter Vladimír, vincentín. V rámci 400. výročia zrodenia vincentskej charizmy prítomným na záver programu priblížil P. Kavec život svätej Kataríny Labouré a rozšírenie zázračnej medaily.

sr. Hermana Matláková SMVS
-fc-