Zasvätený život nie je len webka – vyšlo nové číslo časopisu

Niekto ho našiel v schránke, iný na stole kuchyni či v spoločenskej miestnosti. Časopis Zasvätený život. Už osemnásty krát.

Aktuálne číslo prináša editoriál od nového šéfredaktora verbistu Jána Štefanca, ktorý v tejto službe vystriedal augustiniána Juraja Pigulu. Na rozlúčku a na privítanie s nimi urobila rozhovor Monika Skalová FMA.

Na článok Prorocké poslanie zasväteného života od Veroniky Barátovej nadväzuje databáza duchovných vírusov v komunitnom živote, ktoré chcú ochromiť našu schopnosť žiť naplno toto prorocké poslanie.

Okrem blahorečenia Anny Kolesárovej a Matky Alfonzy Eppingerovej si v čísle pripomíname, že v tomto roku slávi Karmel 450 rokov od reformy bosých karmelitánov a školské sestry svätého Františka 25 rokov misie v Strednej Ázii. Z misií na Kube ponúka pútavé čítanie aj verbista Michal Vrták.

Formačnou súčasťou sú články od Amadea Cenciniho o kríze a o kvalitách a úlohách formátorov, z kánonického práva zasa príspevok Michaely Pitterovej ohľadom ekonómie v zasvätenom živote a v rubrike Božia lekáreň Tatiana Berecká predstavuje rastlinku wira-wira.

Tematickou prílohou je aktuálna téma Synoda o mladých.

Časopis Zasvätený život vychádza dvakrát do roka (vo februári a septembri). Objednať si ho môžete na distribucia@kvrp.sk.
Archív časopisu nájdete na zasvatenyzivot.sk.

-fc-