Zasvätiť sa znamená dať Bohu naozaj všetko – Ján Sedlický | GODZONE Podcast Flešbeky (video)

Ján Sedlický je členom misionárskej rehole Inštitút vteleného slova v Taliansku. Zároveň je od malička vášnivým huslistom, ktorý okrem iného vystupoval aj na Godzone tour. V podcaste predstavuje svoj príbeh spoznania Boha, rozlišovania povolania a čo to znamená dať Bohu všetko.

0:00 Úvod Aký si mal detský sen? Akú divnú vec si zverejnil na internete? Čo bolo v poslednej SMSke ktorú si poslal?
5:00 Moment obrátenia a rozlišovanie povolania
13:46 Ako prakticky vyzerajú duchovné cvičenia
17:07 Hudba a hranie na husliach
21:25 Koľko cvičil keď študoval hudbu
22:39 Ako na to reagovali ľudia v okolí
25:20 Pokračovanie podcastu na Youtube
25:50 Sú seminaristi fanúšikovia futbalu
27:40 Misionárska rehola
33:27 Aká veľká je to rehoľa
33:52 Predstavenie rehoľných sľubov a evanjelizácie kultúry
40:50 Ako sa pozrieť do rehole

Prevzaté s dovolením z YouTube kanála GODZONE Daily.