Zmeniť myslenie

Pristúpili farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie.“ Mk 10, 2 16

Z evanjelia sa nedozvieme, ako farizeji prijali Ježišovu odpoveď na otázku o možnosti rozvodu. V iných podobných situáciách evanjelisti uvádzajú aspoň krátku poznámku o ich údive (pozri Mk 12, 13. 34) alebo o ich rozhodnutí zbaviť sa Ježiša (pozri Mk 3, 6).Tu však Ježišova odpoveď akoby znela do prázdna. Len učeníci sa dožadujú dodatočného vysvetlenia. Krátky rozhovor medzi farizejmi a Ježišom skôr naznačuje, že postoj farizejov k rozvodu sa ani o chlp nezmenil. Ježišovu odpoveď ani trochu nepochopili, lebo ju pochopiť vôbec nechceli. Farizeji a Ježiš zdanlivo hovoria o tom istom, v skutočnosti však každý z nich hovorí o niečom inom.

Farizejov zaujíma, či sa muž môže rozviesť zo svojou ženou. Ježiš podniká prvý pokus o zmenu ich zmýšľania a pýta sa na Mojžišovo prikázanie. Farizeji akoby toto slovo nepočuli a vo svojej odpovedi zas len omieľajú dovolenie. Vtedy Ježiš poukazuje na chybu v ich interpretácii: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie.“ Mojžišovo ustanovenie o rozvode totiž neslúži ako povolenie. Cieľom Mojžišovho predpisu je zabezpečiť žene, ktorej sa muž chce zbaviť (a nič sa s tým nedá urobiť), aspoň minimálnu právnu ochranu v podobe rozlukového listu. Ďalšiu reakciu farizejov už evanjelista neuvádza. Ježišovo doplňujúce vysvetlenie však jednoznačne hovorí o tom, že nijaký súhlas s rozvodom vôbec neexistuje. Len tvrdé ľudské srdcia hľadajú cesty k uskutočneniu svojich sebeckých záujmov a vidia dovolenie tam, kde ide o prikázanie na ochranu bezbranného, ktorý je vystavený ich tvrdosti.

Anna Mátiková, pavlínka