Zomrela bývalá generálna predstavená Rehole svätej Alžbety M. A. Mišáková

Vo veku nedožitých 88 rokov zomrela 14. októbra 2016 bývalá generálna predstavená Rehole svätej Alžbety sestra M. Alexandra Mišáková. V rehoľnom zasvätení prežila 66 rokov. Do Rehole svätej Alžbety v Bratislave vstúpila v povojnovom období 1. septembra 1947, mala necelých 19 rokov. Obliečku prijala 14. augusta 1948. Počas rehoľnej formácie študovala na Ošetrovateľskej škole v Bratislave v rokoch 1949 a 1950. O niekoľko dní po nadobudnutí ošetrovateľského diplomu zložila dočasné sľuby 29. júna 1950. Svoje celoživotné áno Bohu vyjadrila v doživotných sľuboch 29. júna 1953. Ako 22-ročná začala od roku 1950 pracovať v nemocnici sestier alžbetínok ako zdravotná sestra. V 50-tych rokoch bola však deportovaná s ďalšími spolusestrami. Jej novými pôsobiskami apoštolátu a rehoľného života sa stali: Prievoz, Kláštor pod Znievom, Turčianske Teplice a napokon aj Bratislava. Po roku 1989 sa ona a postupne aj jej spolusestry smela vrátiť do kláštora alžbetínok v Bratislave. V období rokov 1988 až 2000 vykonávala úrad generálnej predstavenej Rehole svätej Alžbety a v rokoch 2000 až 2006 úrad generálnej vikárky.
Veľkou mierou prispela k prinavráteniu kláštora a nemocnice sestrám alžbetínkam a s horlivým úsilím zrealizovala aj ich niekoľkoročnú rekonštrukciu. Začiatkom januára 1996 stála pri zrode novej formy alžbetínskej nemocnice pod doteraz aktuálnym názvom Onkologický ústav sv. Alžbety. Zamestnanci, pacienti i spolusestry ju poznali ako milú, obetavú, vždy otvorenú pre pomoc druhým.
Pohreb zosnulej bude vo štvrtok 20. októbra 2016 o 14:00 h v Kostole sv. Alžbety na Špitálskej ulici v Bratislave. Pohrebné obrady bude sláviť Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.

zdroj: tkkbs.sk

-msk-