Biblická nedeľa sa bude sláviť druhú adventnú nedeľu

Po prvý krát sa na Slovensku bude sláviť Biblická nedeľa druhú adventnú nedeľu 10. decembra 2017.  Ako hovorí sr. Iveta Fides Strenková, riaditeľka Katolíckeho biblického diela: „Každá nedeľa je biblická. A predsa je na mieste, aby sme si z času na čas uvedomili dôležitosť Božieho slova pre náš život práve tým, že ho necháme vyniknúť a vytvoríme slávnostnejší priestor a čas pre udalosť stretnutia so Svätým písmom.“

Aj v túto Biblickú nedeľu sme všetci pozvaní, aby sme nechali Božie slovo zaznieť výnimočným spôsobom. Pristúpiť opäť raz k nemu smädní a hladní, so „zvedavosťou začiatočníka“, s pokorou a vďačnosťou.

Katolícke biblické dielo pripravilo niekoľko materiálov, ktoré sa môžu použiť priamo, alebo sa nimi inšpirovať pri organizovaní stretnutia s Božím slovom.  Medzi materiálmi, ktoré pripravili viacerí biblisti nájdete komentáre a katechézu k liturgickým čítaniam tejto biblickej nedele, katechézy o význame Svätého písma pre deti, spoločné modlitby veriacich pri liturgickom slávení, rozpis čítania Evanjelia podľa Marka na čas adventu, ktorý môže poslúžiť ako príprava na nový liturgický rok (B), v ktorom sa číta práve toto evanjelium, prezentáciu (ppt) k modlitbe ruženca s biblickými citátmi, ktorú môžete použiť v rodine alebo vo farnosti a návrh pre rodinnú pobožnosť.

Pozvanie pápeža Františka stať sa nástrojmi odovzdávania Slova, ktoré adresuje všetkým nám odovzdal vo svojom apoštolskom liste Misericordia et misera na záver mimoriadneho roka milosrdenstva: Bolo by vhodné, aby každé spoločenstvo venovalo jednu nedeľu liturgického roka obnovenému úsiliu o šírenie, poznávanie a hlbšie pochopenie Svätého písma: jedna nedeľa venovaná celá Božiemu slovu, aby sme pochopili nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z trvalého dialógu Boha s jeho ľudom. Nech nášmu úsiliu nechýba kreativita, aby sa tento moment obohatil o iniciatívy, ktoré povzbudia veriacich stať sa živými nástrojmi odovzdávania Slova (bod 7).

Materiály na Biblickú nedeľu si môžete stiahnuť na www.kbd.sk.

-msk-