V Žiline oslávili 80. výročie založenia saleziánskeho domu

Saleziáni don Bosca na Slovensku si v nedeľu v Žiline pripomenuli 80. výročie požehnania základného kameňa miestneho Saleziánskeho domu. Žilinský diecézny biskup Tomáš Galis počas osláv požehnal pamätnú tabuľu pápežského preláta Tomáša Ružičku pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia a 70. výročia úmrtia.

„Pôsobenie saleziánov v našej diecéze, a špeciálne v Žiline, je za celých 80 rokov veľmi požehnané. Pozval ich pápežský prelát Ružička, ktorého výročia si dnes pripomíname. Pozval takisto školské sestry svätého Františka. Videl, že obidve rehoľné spoločenstvá sú potrebné pre mladých ľudí. Aby ich mal kto osloviť, zachytiť, a potom aj sprevádzať,“ povedal Galis.

Podľa provinciála saleziánov dona Bosca na Slovensku Jozefa Ižolda je žilinský Saleziánsky dom najväčší a najkomplexnejší, s veľmi širokou ponukou. „Po prevrate to začalo klasickou farnosťou a oratóriom pre mladých ľudí, kde sú voľnočasové aktivity. Krúžky a takzvané stretká, čo máme ako saleziáni po celom Slovensku. Máme tu Strednú odbornú školu svätého Jozefa Robotníka, v ktorej ponúkame napríklad odbory automechanik, auto lakovník, auto elektrikár, stolár. Škola spolupracuje aj s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch. Potom tu máme takzvaný formačný dom pre mladých saleziánov a pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety,“ uviedol Ižold.

Začiatok výstavby Saleziánskeho domu si pamätá aj žilinský salezián don Ján Tocký, ktorý sa po 40-ročnom pôsobení v zahraničí v roku 1992 vrátil na Slovensko a dodnes v Saleziánskom dome aktívne pôsobí. „Vďaka Bohu, to som nečakal. Ako chlapec som videl stavanie múrov, hrávali sme sa tu. Boli tu polia, pamätám si, že vedľa boli zemiaky. Poobede, keď skončila škola, sme sa tu chodili pozerať,“ zaspomínal si don Tocký.

Ako by mal vyzerať saleziánsky dom dnes? „Myslím si, že v prvom rade by mal byť domom, ktorý prijíma. Ďalšou dôležitou charakteristikou toho domu by malo byť prostredie.  Prostredie je veľmi dôležité. S donom Boscom chceme tvoriť výchovné prostredie.  Každý človek rád prichádza na miesto kde sa cíti dobre, kde nachádza spoločenstvo, partiu, povzbudenie a načerpanie pre život,“ povedal direktor domu don Peter Lukáčik.

IMG_1059 (800x533) IMG_1172 (800x533) IMG_1116 (800x533) IMG_1146 (800x533)

Zdroj:tkkbs.sk/foto:pl

-msk-