Krížovú cestu v Koloseu pripravilo 15 mladých ľudí

Profesor náboženstva, spisovateľ a esejista, hovorí o tom, ako jeho žiaci z rímskeho gymnázia “Pilo Albelli” prijali ponuku Svätého Otca Františka napísať jednotlivé zastavenia krížovej cesty. “Spoločne sme si prečítali Pašie a poradil som im, aby si predstavili, ako stoja na Kalvárii a nechali hovoriť svoje srdce.

 „Skutočne, pán profesor?. Wau! A prečo práve my?“ Reakcie študentov klasického gymnázia „Pilo Albelli“(ide o jedno z najstarších rímskych gymnázií) sa menili od údivu k nevere a obavám, keď im profesor náboženstva Andrea Monda oznámil, že Svätý Otec František ich prostredníctvom kardinála Ravasiho poprosil napísať texty krížovej cesty, ktorá sa tradične koná na Veľký piatok v rímskom Koloseu. Ide o netradičné rozhodnutie, vysvetľuje vatikánsky hovorca Greg Burke, pretože túto službu majú tradične na starosti teológovia, kňazi, biskupi a kardináli. Takého rozhodnutie je však celkom prirodzené v roku mladých, ktorý v októbri vyvrcholí v biskupskej synode.

„Spočiatku ich bolo asi dvadsať a ich vek sa pohyboval od 15 do 26 rokov, pýtal som sa ich, či sa na to cítia a pätnásti ponuku prijali.“

Andrea Monda ako sám hovorí nie je správca farnosti, ani katechéta, ale profesor na štátnej škole, v ktorej má človek pred sebou široké spektrum ľudí. Takže nevie povedať, aká je úroveň viery alebo kresťanská prax týchto mladých ľudí. Uvažoval však nad ich morálnou, duchovnou, tvorivou citlivosťou a požiadal som ich, aby niečo povedali o význame krížovej cesty. Poradil im, aby boli sami sebou, nemysleli na to, že majú napísať teologické texty, nenechali sa ovplyvniť skutočnosťou, že budú pred Svätým Otcom, že sa na nich bude pozerať prostredníctvom televíznej obrazovky celý svet. „Ich odpovede boli skutočne krásne“ povedal profesor.

„Všetkých som pozval do školy, posadali si okolo mňa a prečítali sme si Pašie, najmä tie časti, ktoré sa týkajú krížovej cesty. Poradil som im, aby si predstavili, že sa nachádzajú v Jeruzaleme, teda na Kalvárii a mali pred sebou Ježiša, ktorý je odsúdený, berie na seba kríž, padá na zem a podobne. Šlo mi o to, aby ich obrazotvornosť zapracovala a stotožnoli sa s tým, čo sa tam dialo. Nevyzval som ich, aby o tom hovorili, ale aby tieto chvíle pozorovali a pochvíli nechali hovoriť svoje srdce. Každý z nich bol vo svojich odpovediach o svojom živote úprimný… Niekto sa dojal, iného zase zasiahla nejaká postava, napríklad Šimon z Cirény. A na základe týchto bezprostredných reakcií bolo veľmi ľahké rozdeliť si jednotlivé zastavenia. Ba, oni sami si ich vybrali!” predstavil spoločnú prípravu Monda.

Mladí, ktorí napísali jednotlivé zastavenia krížovej cesty, túžia, aby ich niekto cestou života sprevádzal, neposudzoval, neľutoval. „No ich prianím je, aby ich v prvom rade sprevádzal Kristus, s ktorým sa stretli na krížovej ceste. Tento Ježiš padá na zem a trpí, je opustený a iba on môže pochopiť dospievajúceho adolescenta a mladého človeka, ktorý musí často čeliť životu, v ktorom chýbajú smerodajné osobnosti,“ dodal profesor. V textoch tohoročnej krížovej cesty teda nájdeme všetko to, čo dnešní mladí hľadajú: dialóg, byť vypočutí a výmenu názorov.

Podľa zahraničných materiálov pripravil Š. Turanský SDB

-msk-