145. misijná výprava saleziánskej rodiny

Saleziáni, Dcéry Márie Pomocnice kresťanov a laickí dobrovoľníci, ktorí odchádzajú na misie, sa stretli v Turíne v nedeľu 28. septembra s hlavným predstaveným, donom Ángelom Fernándezom Artimem a generálnou matkou Dcér Márie Pomocnice Yvonne Reungoatovou, pred odchodom na 145. misijnú výpravu. Odovzdali im misijné kríže a neskôr budú z Valdocca, centra saleziánskeho sveta, poslaní do celého sveta evanjelizovať a vychovávať.
Zo saleziánskej kongregácie vyráža dvanásť misionárov, pridá sa k nim niekoľko sestier FMA a laických dobrovoľníkov. Od čias dona Bosca až do súčasnosti bolo vyslaných 11 500 saleziánov, 3500 Dcér Márie Pomocnice a niekoľko stoviek dobrovoľníkov, ktorí prijali misijný kríž na Valdoccu od hlavného predstaveného. Okolo 2000 saleziánov bolo vyslaných priamo zo svojich provincií do misijných území.

(Zdroj a foto: www.saleziani.sk)

-jp-