Pápež František ďakoval s jezuitmi za 200. výročie obnovenia Spoločnosti Ježišovej

Pápež František sa zúčastnil vďakyvzdania pri príležitosti 200. výročia obnovenia Spoločnosti Ježišovej pápežom Piom VII.

„Spoločnosť označená Ježišovým menom prežila ťažké časy prenasledovania. Počas generalátu P. Lorenza Ricciho «nepriatelia Cirkvi dosiahli zrušenie Spoločnosti» zo strany môjho predchodcu Klementa XIV. Dnes, keď si pripomíname jej obnovenie, sme pozvaní obnoviť si pamäť, spomínať, znovu si v mysli vybaviť prijaté dobrodenia a osobitné dary. Dnes to chcem urobiť tu spolu s vami.“ Takto sa prihovoril pápež František prítomným jezuitom pri slávení vešpier 27. septembra 2014 v Kostole Najsvätejšieho mena Ježiš v Ríme.

(Zdroj RV; -aj-)