Kde je ten hrdina?

Vždy, keď rozjímam nad touto staťou, tak si kladiem otázku, ktorú si kladie asi každý z nás: Kde bol muž, ktorý s ňou cudzoložil? Pred verejnou potupou, súdom a očakávaným trestom smrti stojí len ona. Kde bol jej „hrdina“? Pravdepodobne ušiel, aby sa vyhol potupnému lynčovaniu. A možno zákon kameňovania sa mužov netýkal.

V celom tomto dramatickom príbehu sa hrdinom tejto ženy stáva iný muž, Ježiš. Vieme si predstaviť ten obrovský údiv, ktorý spôsobila Ježišova reakcia a jeho odpoveď?! Hoci farizeji a zákonníci sa oháňajú Mojžišovým zákonom, on stojí pri žene a poukazuje na všetky hriechy človeka, nielen tento jeden. Hriech sa nedá rozdeliť na malé a veľké zlo. Hriech je vždy hriechom, či už je to ťažký hriech alebo ľahký. Vždy ostáva hriechom, teda je to zlo voči človeku i voči Bohu. Hriech otvára dvere nášho srdca zlu a potom môže dôjsť k situácii, ktorú poučne charakterizuje jedno naše slovenské príslovie: „Dovtedy sa chodí s krčahom po vodu, kým sa nerozbije.“ Niečo podobné sa stalo aj tejto žene. Vedela, že keď ju odhalia, hrozí jej smrť. Vedel to aj muž, ktorý s ňou smilnil, no napriek tomu tejto žiadostivosti neodolali.

Ježiš, rovnako ako žena, sa stáva obeťou zlomyseľnosti farizejov a zákonníkov. Chcú ho chytiť na jeho vlastnom učení. Je milosrdný, všade hlása odpustenie, tak uvidíme, ako si poradí s touto situáciou. Chcú poukázať na hriech niekoho iného, len aby zakryli svoje vlastné zlyhania. Ježiš do ich pasce nepadne. Neprišiel nikoho súdiť, nikoho odsúdiť. Prišiel, aby nám priniesol Otcovo odpustenie. A to sa prejavuje milosrdenstvom voči sebe navzájom. Hriech sa neodstraňuje hriechom. Kameň spravodlivosti nie je vhodný na zničenie toho, čo poškvrňuje aj nás samotných. Hriech smilstva nie je o nič väčší ako nenávisť, závisť, zloba, vraždy, krádež… všetko sú zlá, ktoré ničia ľudskú dôstojnosť. Boh to takto nechcel. A Ježiš svojím správaním práve toto ukazuje farizejom: „Kto z vás je bez hriechu… nech prvý hodí kameň.“ Vadí vám jej cudzoložstvo? A čo vaša pýcha, nadutosť a nadriadenosť pre svoj farizejský pôvod? Vaše krádeže, zloba, nenávisť, okrádanie chudobných, vdov a sirôt? Akú veľkú horu kamenia by ste museli na seba zosypať, aby ste sa dostatočne potrestali za svoje hriechy, len aby bolo učinené zadosť spravodlivosti?

Ježiš nikoho neodsudzuje – ani ženu, ani farizejov. Dal všetkým výchovnú lekciu. Každý hriech je v Božích očiach veľká ohavnosť. A voči Bohu sa neprehrešuje iba ten, kto cudzoloží, ale každý, kto hriech pácha. Kamene spravodlivosti a popol pokánia si preto radšej sypme na svoju hlavu. Nie na hlavu tých druhých.

Radka