Saleziáni na Ukrajine majú provinciála slováka

Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime menoval 7. júla 2014 dona Karola Maníka za provinciála saleziánov na Ukrajine, so sídlom v Ľvove. Don Maník nahradí doterajšieho provinciála dona Onorina Pistrellata, ktorý tam pôsobil od roku 2005.

Provincia grécko-katolíckych saleziánov na Ukrajine (www.sdbua.net) – pod patronátom Márie Pomocnice – vznikla v roku 2005 najprv ako delegatúra, začlenená pod provinciu so sídlom v Moskve, a na jeseň 2012 hlavný predstavený rozhodol, že bude Ukrajina samostatnou saleziánskou provinciou. Provinciu tvorí 27 spolubratov rozdelených do ôsmich diel v Užhorode, Ľvove, Kyjeve a v Dnepropetrovsku. Začiatkom apríla 2013 prišli aj na Ukrajinu relikvie dona Bosca, a len počas troch dní v Ľvove si relikviu uctilo asi 50 tisíc veriacich.

Životopis dona Karola Maníka

Don Karol Maníksa narodil 3. októbra 1967 v Prešove. Jeho rodičia, robotníci, dali svojim trom deťom základy viery. Počas štúdia na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove sa rozhodol denne chodiť do kostola. Kamaráti ho priviedli na vtedy tajné stretnutia so saleziánmi. Po čase a najmä povzbudený z duchovných cvičení sa rozhodol zapojiť sa do apoštolátu. V štúdiách pokračoval na Vysokej škole technickej v Košiciach (dnes Technická univerzita). Saleziánsky noviciát začal ešte v období komunizmu. Po jeho absolvovaní zložil 31. januára 1990 prvé rehoľné sľuby a začal študovať teológiu v Prešove pričom bol začlenený do komunity v Košiciach. Ako mladý salezián bol jedným zo zakladateľov DOMKY – združenia saleziánskej mládeže. Doživotné sľuby zložil 17. februára 1995, na druhý deň prijal diakonskú vysviacku a 12. augusta v tom istom roku bol vysvätený za kňaza. Ako trojročný mladý kňaz bol v roku 1998 poverený službou direktora v novom saleziánskom stredisku v Bratislave na Mamateyovej. Túto úlohu plnil šesť rokov, počas ktorých získal bohatú pastoračnú i riadiacu skúsenosť. V školskom roku 2004-2005 pôsobil v Košiciach na Kalvárii. Od 15. augusta 2005 vykonával úlohu provinciálneho vikára a zodpovedného za formáciu. V roku 2008 ho vtedajší hlavný predstavený saleziánov don PascualChávez vymenoval 8. júna za provinciála saleziánov na Slovensku. Túto službu vykonával s veľkým nasadením, obetavosťou a pracovitosťou plných šesť rokov. Po jej skončení zostal ako bývalý provinciál k dispozícii hlavnému predstavenému, ktorý ho 7. júla 2014 menoval provinciálom saleziánov na Ukrajine.

(Foto a správa prevzatá zo zdroja: www.saleziani.sk, -rh-)