Vyjde mu to aj vďaka tebe

Pri roľníckom podobenstve o rozsievačovi je pozornosť zameraná na kľúčový vzťah medzi rozsievačom a pôdou. Akoby boli prostredníctvom semena vo vzájomnom dialógu. Slnko, vlaha, prípravné oranie či zaorávanie sú ponechané bokom.

Príspevok do dialógu zo strany rozsievača je výsostne neekonomický či prehojný. Ako keby rozsievač nevedel predvídať, alebo mal koľkokoľvek semena a chce do pôdy investovať stoj čo stoj. Je zrejmé, že ak rozsievač predstavuje Pána, tak bude platiť druhá možnosť.

Odpoveď pôdy je rôzna. Skalnatosť by mohla charakterizovať pôdu ochotnú, pokiaľ semeno „neohrozuje“ jej citlivé, navonok stvrdnuté miesta. V takom prípade automaticky zareaguje protiútokom alebo sa obrní obrannými mechanizmami, napríklad racionalizáciou typu: „Škoda bolo prijať semeno, veď už nebude pršať“ alebo „Zasa nesial vo vhodnom čase.“ Cestami tohto sveta udupaná pôda by mohla predstavovať preťažené komunikačné siete, alebo naopak zaťaženosť na ne. Keby bola pochopila, o čo ide, nedala by semeno žiadnym vtákom zožrať. U zarastenej by mohli dominovať nezvládnuté emócie, ktoré zabraňujú schopnosť pokojne a s porozumením dať šancu plodnosti tomu pravému.

Nadšený Rozsievač sa však neľaká prekážok. Vie, že semeno môže nevzísť, a keď vzíde, už ďalej neporásť, a keď porastie, môže byť udusené – sú to normálne okolnosti každej sejby, ktorá napriek tomu prinesie úrodu. On pôdu miluje a celej dáva rovnakú šancu. Dôveruje, že každá vydá zo seba to najlepšie. A má čas. Veď do poslednej chvíle môžu čosi v sebe zmeniť – preto nech majú semeno Slova poruke. Keby zmena nebola možná, zaiste by všade nerozsieval.

Plodnosť je podľa Božej vôle vlastnosťou každého tvora a ona víťazí napriek nepopierateľným odbočeniam. Rozsievač sa nemusí nechať miasť neplodnosťou Slova vo svojom okolí. Je si istý, že jeho život prinesie bohatý úžitok. A skutočne, tam, kde sa semeno ujme, prinesie úrodu aj za predchádzajúce pôdy.

Tvoje počúvanie môže Pánovi bohato vynahradiť straty. Nevadí, že sa dnes možno cítiš suchý, zdupaný alebo preťažený. Slovo to s tebou skúsi znova. Možno už dnes večer.

Dagmar Kráľová