Zachránil si ma

Mladé rehoľné spoločenstvo Eucharistické ohlasovateľky Nebeského Otca so sídlom v Kolumbii naspievalo pieseň „Me salvaste“ (Zachránil si ma). Má pomôcť v uvažovaní o Božej prítomnosti v ťažkých časoch, akými je aj súčasná pandémia a s ňou súvisiaca karanténa v mnohých štátoch.

Ako povedala sestra Mária Valéria od Božskej lásky, pieseň vznikla počas eucharistickej adorácie, kedy jedna zo sestier precítila celou dušou Božiu veľkosť a majestátnosť. V jednom momente pocítila, že Pán ju zachraňuje znova a znova, že ju vyslobodzuje nielen od hriechov, ale aj od nej samej a od jej zlých rozhodnutí. Vo chvíli intenzívneho duchovného zážitku sestra zvolala: „Verím, že to všetko si vykonal pre mňa.“ A začala písať verše plná radosti, že Kristus je jej Vykupiteľom.

Podľa sestry Márie Valérie piesňou vyjadrujú, že každá osoba v ťažkostiach a každá žena či matka v momentoch bolesti alebo osamotenosti môže spoznať, že existuje záchrana, existuje radosť. Že hoci utrpenie ako búrka spôsobí škody a bolesť, môže byť uzdravená, zachránená, milovaná. A prekonaná bolesť ju dokáže posilniť na ceste k radosti večného života.

Vo videu vystupuje dievča, ktoré chce spáchať samovraždu, pretože je šikanované. Rozmyslí si to, keď spozná Boha. Video bolo natočené v americkom Los Angeles a kolumbijskom Cali. Ďalej v ňom účinkujú členky rehoľnej scholy cantorum s názvom Spievaj a kráčaj – sestry Anna Mária, Esther, Alexandra, Augustína a Michelle.

Charizmou Eucharistických ohlasovateliek Nebeského Otca (Las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial) je ohlasovať a činne kontemplovať, evanjelizovať cez masovokomunikačné prostriedky obsahom s veľkou hĺbkou, kreativitou a technickou kvalitou s celým bohatstvom ich talentov. „Usilujeme sa byť cez Eucharistiu sprostredkovateľkami lásky Boha Otca k ľuďom,“ doplnila sestra Mária Valéria.

Preklad: Zuzana Morávková

Zdroj: aciprensa.com
Foto: youtube.com