Kapucíni vydali novú knihu Dominika J. Ungera „Duchovné prijímanie“

Duchovné prijímanie je názov knižnej novinky, ktorú napísal Dominik J. Unger, OFMCap. Z anglického originálu Spiritual Communion a Delightful Devotion ju v slovenčine vydali vo svojom vydavateľstve Minor Kapucíni na Slovensku. „Ak by ste mali záujem o túto brožúrku pre vás a vaše farské spoločenstvo, môžete si ju objednať e-mailom na adrese minor@kapucin.sk,“ avizuje Ondrej Tarana.

„Jej preklad vznikal v čase, keď veriacim nebolo možné stretať sa na svätej omši a prijímať sviatosti ako zvyčajne. Ukázala sa tým príležitosť dať do pozornosti ďalšie piliere duchovného života, o ktoré sa opierame a nimi sú vyznávanie viery, život vo viere a modlitba (porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi 13). Nová situácia odhalila potrebu rozvíjať ich, zvlášť ak sme doteraz nevdojak sústredili váhu iba na sviatostný život. Duchovné prijímanie nám v tom môže pomôcť. Vyžaduje podstúpiť úsilie, usporiadať vlastné city, prijať podmienky a dôsledky ktoré stretnutie s Ježišom prináša. To nám pomáha prekonať dva extrémy. Na jednej strane bezprostrednosť pocitov, o ktorých sa môžeme mylne domnievať, že sú jediným indikátorom vzťahu viery a na strane druhej výlučné prežívanie viery len na úrovni kultúrno-spoločenského kontaktu a tradície,“ avizuje úvod knihy.

„Vskutku, počas pandémie koronavírusu Covid-19 boli veriaci na celom svete pozbavení možnosti bežne prijímať Eucharistiu a ostatné sviatosti. Podľa svedectiev si mnohí vďaka tomu uvedomili, akou veľkou je hodnota prítomnosti na svätej omši. Avšak prax Cirkvi naznačila, ako prežívať vzťah s Kristom a jej spoločenstvom aj v situáciách, keď ho nemôžeme prijímať sviatostne. Želáme si, aby predkladaný preklad pomohol prehĺbiť a ešte viac oživiť túto skúsenosť,“ uvádza autor.

TK KBS, ota; ml