20 rokov prítomnosti a služby vo Svätej zemi.

Sestry svätej Nazaretskej rodiny, ľudovo nazývané nazaretánky, slávili 19. novembra liturgickú spomienku svojej zakladateľky bl. Francisky Siedliskej a 20. výročie svojho príchodu a služby vo Svätej zemi.
Ďakovnej svätej omši v latinskom patriarchálnom vikariáte v Nazarete predsedal biskup mons. Giacinto-Boulos Marcuzzom. Na slávnosti boli prítomní kňazi z regiónu, rehoľníci z komunít v Nazarete, rodiny, ktoré majú priateľské alebo pracovné vzťahy so sestrami, tiež generálna predstavená a provinciálna predstavená sestier.
Po svätej omši sestry ponúkli prítomným okrem srdečného prijatia aj brožúru, prestavujúcu ich zakladateľku, dve komunity vo Svätej zemi a tiež ich 11 sestier mučeníčiek z Nowogródku v Bielorusku, ktoré boli zavraždené gestapom v roku 1943.
(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-