Radostná zvesť do každého dňa

V živote nás zarazí veľa vecí. Niekedy aj Božie slovo. Aj Panna Mária sa zarazila nad Gabrielovými slovami (Lk 1, 29). Nezriedka máme zoči-voči Božiemu slovu otázky; nevadí, aj Panna Mária ich mala (Lk 1, 34). Napriek tomu mala odvahu prijať Božie slovo a nechať ho v sebe pôsobiť, vďaka čomu zakúsila veľké veci, ktoré v nej a prostredníctvom nej urobil Pán (Lk 1, 49), čo s radosťou vyspievala vo svojom chválospeve.

Inšpirovať sa môžeme nielen Pannou Máriou, ale aj archanjelom Gabrielom, poslom dobrých správ. Podľa pôvodného gréckeho textu Gabriel pozdraví Máriu: „Raduj sa!“ Tento pozdrav bol bežný vo vtedajšom svete, preniknutom helenistickou kultúrou. Starovekí Gréci a nimi ovplyvnené kultúry si pri pozdrave priali radosť. Prečo? Lebo radosť dáva životu správnu chuť, najmä vtedy, keď život nadobúda trpkú príchuť. Naopak, bez radosti aj bezstarostný človek stráca chuť do života. Ďalej „radosť“ v pozdrave znamená aj radosť zo spoločného stretnutia.

Fridrich Nietzsche často vyčítal kresťanom, že sú malo radostní. K skutočnej svätosti patrí radosť. Radosť je nielen dôležitý životný postoj, ale aj „nákazlivý“ prostriedok evanjelizácie.

Ďalej Gabriel ubezpečuje Pannu Máriu slovami: „Pán s tebou.“ To sú tiež dôležité slová pre každého z nás, najmä ak sa cítime opustení. Našťastie, Boh nie je viazaný na naše pocity; on je s nami, aj keď si to neuvedomujeme ani nepociťujeme. On je stále s nami. Nielen so zbožnými, ale aj s tými, čo ho zaznávajú a obracajú sa mu chrbtom. Hoci hriech nás od Boha vzďaľuje, jeho od nás nemôže vzdialiť ani odradiť, veď „kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť“ (Rim 5, 20). Boh je stále s nami – a to je dôvod nielen k radosti a dôvere, ale aj odvahe.

Gabriel rozháňa Máriine obavy povzbudením: „Neboj sa!“ Vraj povzbudenia typu „Neboj(te) sa!“ či „Nemaj(te) strach!“ sa v Biblii nachádzajú 365-krát. Akoby na každý deň mal Boh pre nás jedno takéto povzbudenie, aby nám dodal odvahu vzchopiť sa a ísť ďalej. Veď „Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy“ (2 Tim 1, 7). Apoštoli s tým mali jedinečnú skúsenosť: po zoslaní Ducha Svätého neohrozene ohlasujú Božie slovo.

Keď Panna Mária stála pod krížom, nebola to radostná chvíľa. Možno si vtedy spomenula na Gabrielove slová: „Neboj sa, Mária!“ Pán je s tebou aj v tejto ťažkej chvíli. Neboj sa, Mária… Bohu nič nie je nemožné. Boh nájde vždy riešenie. A našiel aj vtedy…

Bohu nič nie je nemožné. Občas sme zoči-voči Božej vôli a jeho slovu zarazení, plní otázok, ale Boh vždy nájde odpoveď a vždy má aj riešenie – a to je dôvod k radosti, odvahe i dôvere. Je to skutočne dobrá, radostná zvesť. Aj preto kresťan môže spokojne spolu s Máriou volať: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova…“

Patrik Vnučko, dominikán