20 trefných myšlienok Matky Angeliky

K prvému výročiu smrti Matky Angeliky ponúkame jej 20 trefných a nezabudnuteľných myšlienok. Väčšina z nich pochádza z knihy Matky Angeliky Malá kniha životných lekcií a každodenná spiritualita.

Matka Angelika, klariska večnej adorácie, nerobila nikdy nič polovičato a nevzdávala sa pred prekážkami. Je zakladateľkou Eternal World Television Network – Televíznej siete Večného Sveta (EWTN). Bola známa pre svoju schopnosť pohotovo a vtipne zareagovať, čím si pritiahla množstvo divákov. Vzhľadom na mozgovú príhodu sa zakladateľka odmlčala na viac ako 10 rokov, ale jej zrno – talent prináša dnes stonásobnú úrodu v šírení evanjelia nielen v USA, ale po celom svete. Americký časopis Time označil Matku Angeliku za najvplyvnejšiu ženu Katolíckej cirkvi v USA. Matka Angelika sa niekoľkokrát stretla so svätým Jánom Pavlom II., ktorý ju označil za odvážnu ženu. V októbri 2009 dostala Matka Angelika pápežské ocenenie Pro Ecclesia et Pontifice spolu s predsedom komisie pre EWTN Billom Steltemeierom. Televízna evanjelizátorka odišla pred rokom dňa 27. marca 2016 do domu nebeského Otca. Viac o nej ::tu::

 

Myšlienky Matky Angeliky 

O obrátení
Aj diabol verí, že Boh existuje. Keď veríme, musí to zmeniť spôsob nášho života.

O viere
Viera je: Jedna noha na zemi, jedna vo vzduchu a pocit nevoľnosti v žalúdku.

O jasnosti
Ak nasledujete Boha, on vám nikdy neukáže koniec. Je to vždy kráčanie vo viere.

O strachu:
Strach nie je problém. Problémom je, ak nespravíš nič, lebo sa bojíš.

O riskovaní

Ak chceš spraviť niečo pre Pána, sprav to. Čokoľvek, čo musíš spraviť, akokoľvek sa trasieš alebo si vystrašený na smrť, sprav ten prvý krok vpred. Milosť príde s týmto prvým krokom a potom s každým ďalším.

O láske
Láska nie je cit, je to rozhodnutie.

O milosrdenstve
Nemôžeš ísť do neba nenávidiac niekoho. Odpusť teraz.

O hneve
Svätý Hieronym sa udrel kameňom vždy, keď stratil nervy. Už by som bola mŕtva, keby som takto robila.

O zápase

Ak ti bol daný kríž, nes ho. Urobí ťa svätým.

O pravde
Tí, ktorí ti hovoria pravdu, ťa milujú. Tí, ktorí hovoria to, čo chceš počuť, milujú seba.

O chybe
Každú chvíľu v živote ti Boh hovorí: „Pozri, viem že si túto chvíľu pobabral, ale je tu ďalšia – nová.“

O pýche
Keď kontempluješ Ježišovu pokoru v Eucharistii, ako môžeš ospravedlňovať svoju pýchu?

O odvahe trpieť

Vyžaduje si veľa odvahy byť v bolestiach po celý deň.

O nepriateľoch
Nehovor: „Keby nebolo tohto človeka, bol by som svätý.“ Nie. Práve pre toho človeka môžeš byť svätý.

O Bohu bez hraníc

Tvoje plány, projekty a sny musia byť vždy väčšie ako si ty, musia ťa vždy presahovať, iba tak má Boh priestor pre svoje pôsobenie.

O vytrvalosti
Viera je to, čo ťa naštartuje. Nádej je to, čo ťa udržuje na ceste. Láska je to, čo ťa privedie do cieľa.

O svätosti
Svätosť je krásna námaha.

O smrti
Predstavujem si, že smrť musí byť niečo ako skončiť a obzrieť sa späť na zápasy života a vedieť, že Boh bol stále ten, kto kráčal so mnou.

O službe
Boh hľadá bláznov. Blázon nevie, čo všetko sa dá urobiť. Boh používa bláznov a ja som jednou z nich.

O  svetskosti
Boh chce, aby si bol vo svete, ale taký rozdielny od sveta, že ho zmeníš. Do toho!

 

Preklad a úprava: Samuela Harmáčková OSU & Monika Skalová FMA