Rehoľa piaristov oslávila významné jubileum

V Piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre sa 28. marca 2017 konala slávnosť pri príležitosti 400. výročia založenia Rehole piaristov a piaristických škôl. Slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Prítomní boli pátri piaristi pôsobiaci v Trenčíne, Prievidzi a v Nitre – na čele s ich provinciálnym predstaveným Jurajom Ďurnekom a s pátrom generálom Pedrom Aguadom, pedagógovia a žiaci zo škôl, ktoré sú pod zriaďovateľskou pôsobnosťou rehole.

Hlavný celebrant v homílii priblížil život zakladateľa piaristov, svätého Jozefa Kalazanského, a ich pôsobenie na Slovensku, počnúc 17. storočím. „Piaristi vždy mali svoje miesto v Nitre. Vyjadrili to viacerí biskupi, napríklad Ján Gustíni. Niekoľko desaťročí po ich príchode hovorí, že na adresu piaristov môže povedať len dobré. Takisto aj jeho nástupca František Xaver Fuchs, ktorý sa stal jágerským arcibiskupom v roku 1804 hovorí, ako o reholi, ktorá je povolaná predovšetkým vychovávať mladých ľudí a doslova hovorí, že ich treba orezávať ako mladé stromčeky, aby vyrástli v krásny strom“, pripomenul Mons. Viliam Judák. Nitriansky biskup ďalej zdôraznil, že nitrianske piaristické gymnázium, ktoré si pripomína 25 rokov od svojho obnovenia, prináša „veľa dobrého ovocia pre naše mesto, pre okolité obce“. Prítomným zaželal tak ako to býva pri akademických výročiach – aby žili, aby rástli, aby kvitli.

Zdroj: tkkbs.sk