30. rokov medzi nami. Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej v Bratislave oslavuje

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej v Bratislave oslávi 19. septembra 2021 významné, 30. výročie svojho vzniku. Oficiálne otvorenie škôlky sa uskutočnilo 18. septembra 1991 a duchovnú starostlivosť zveril jej zriaďovateľ – Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Arcibiskupský školský úrad – do rúk sestrám saleziánkam.

„Svätý apoštol Pavol v liste Korinťanom píše: „Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh.“ Presne v tejto dynamike vidím našu materskú školu. Aj preto sa chceme spoločne s deťmi, rodičmi, zriaďovateľom, bývalým aj súčasným pedagogickým zborom, zamestnancami či absolventmi, ktorí nezabudli na svoje detské roky, poďakovať za milosť uplynulých tridsiatich rokov slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, hovorí sr. Karolína Szelesová fma, riaditeľka školy.

Súčasťou osláv bude okrem svätej omše (12.30 hod.) aj sprievodný zábavný program ( začína o 15.15 hod.) v priestoroch saleziánskeho strediska Mamateyova. Počas programu bude k dispozícii cukrová vata, zmrzlina, ale aj hudobné vystúpenia či predstavenie nového CD, ktoré nahrali deti a kolektív škôlky. CD obsahuje 24 skladieb – inštrumentálne verzie, piesne s výchovnou, rodinnou, rozprávkovou a vianočnou tematikou, ale nájdu sa tam aj piesne, ktoré sú modlitbou.

Škôlka publikuje na svojej stránke www.skolkamazzarellovej.sk veľmi zaujímavé rozhovory o histórii školy, ale aj výpovede bývalých zamestnancov, učiteľov/učiteliek, sestier, rodín, detí či laikov, ktorí akýmkoľvek spôsobom napomáhali chodu škôlky a „jej životu.“ Takto si na začiatok škôlky spomína v rozhovore sr. Edita Štefkovičová: „Začínali sme z ničoho. Dali nám vybrať si nábytok z vecí v skladoch, čo iné škôlky vyradili. Ale to nám nevadilo. Vnímala som v nás silu a oduševnenie začiatku. Bolo to úžasné. Spoznala som tam úžasných ľudí, s ktorými som zdieľala nielen prácu, ale aj pohnútky, názory, ba dokonca aj osobný život. Tí ľudia mi dali veľmi veľa. Boli mojimi priateľmi. Vedeli človeka podržať, zastať sa, pochopiť, pomôcť. Mať takých priateľov je nezaslúžený dar. Súčasťou nášho diela boli nielen deti, ale aj ich rodiny. S niektorými sa vytvorili veľmi hlboké vzťahy. S mnohými deťmi, teraz už mamami a otcami aj s ich rodičmi udržiavam kontakt doteraz. A to už som 14 rokov zo škôlky preč.

A prečo je vlastne materská škola pomenovaná podľa talianskej svätice z 19. storočia?

Je zvykom, že cirkevné školy si zvolia svojho patróna, ktorý ich špeciálne sprevádza a ochraňuje z neba. Na výber mena materskej školy odpovedá bývalá riaditeľka Mária Bučková, ktorá stála pri zrode školy a zaslúžila sa o vznik i celkový rozvoj materskej školy. V škole pôsobila do konca školského roka 2019/2020. „Keď som nastúpila do škôlky, patrila som už vtedy k saleziánskej rodine, k saleziánom – spolupracovníkom. Oslovil ma štýl práce svätej Márie Dominiky Mazzarellovej, ktorá sa venovala chudobným dievčatám. Počas totality som sa aj ja snažila v mojom apoštoláte s mladými a deťmi aplikovať niektoré prvky jej výchovného štýlu. Po revolúcii sa mi splnil sen oficiálne prezentovať takýto podobný štýl práce aj vo verejnej inštitúcii, ktorou sa stala škôlka. Tam som začala veľmi blízku spoluprácu so sestrami saleziánkami (FMA) a preto mi bolo prirodzené aj úradne pomenovať škôlku menom sv. Márie Mazzarellovej.“

Škôlka si pri príležitosti výročia vytvorila aj nové logo. Jeho súčasť tvorí strom, ktorý predstavuje pevný bod v živote detí navštevujúcich školu. Ovocím stromu je láska – tú vyjadruje koruna stromu v tvare srdca a symbolizuje cieľ školy učiť deti láske k blížnemu. Hojdačka zase vyjadruje cieľ školy naplniť túžbu detí po hre a spoznávaní.

Ak ste boli absolventmi materskej školy, ste rodičia či príbuzní detí, ktoré škôlku navštevovali, alebo len sympatizujete so škôlkou, napíšte nám na email tridsiatka.cms@gmail.com, potešíme sa.

Viac informácií o výročí a škole nájdete na www.skolkamazzarellova.sk alebo FB profile.

Tím Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej