40-hodinová odprosujúca adorácia začne v nedeľu u redemptoristiek

Štyridsaťhodinovú odprosujúcu adoráciu začnú modlitebníci v nedeľu 3. marca 2019 o 20.00 hod, bude pokračovať celú noc až do pondelka 4. 3 do 16.30 hod.

Pokračovať bude v pondelok po svätej omši od 18.30 + noc.

V utorok (5.3. 2019) bude Najsvätejšia Sviatosť Oltárna vyložená po svätej omši o  8.00 hod a adorácia bude ukončená o 15.00 hod.

V prípade, že by záujemcovia chceli zostať na adorácii v noci, je potrebné dať vopred sestrám vedieť na telefónnych číslach (052/4522181; 0908 644 234), prípadne na e-mailovej adrese.