Viera do vrecka: Zneužívanie

Neustále pribúdajúce správy o prípadoch sexuálneho zneužívania aj v Cirkvi vyvolávajú v spoločnosti vlnu rozhorčenia, hnev a stratu dôvery.

Z výsledkov vedeckých výskumov však vyplýva, že sexuálne zneužívanie je oveľa rozšírenejšie, než by sme si chceli pripustiť. Podľa docentky Slávky Karkoškovej to znamená, že s veľkou pravdepodobnosťou vo svojom najbližšom okolí medzi svojimi príbuznými, známymi či kolegami, mávame ľudí, ktorí sú obeťami sexuálneho zneužívania, hoci o tom nevieme. Z tohto pohľadu sa problém, ktorý je zdanlivo mimo nás, stáva aj našou realitou, za ktorú nesieme spoluzodpovednosť.  
 
Čo presne znamená sexuálne zneužitie a ako reagovať, ak sa s ním stretneme vo svojom okolí? Viac povedia doc. ThDr. Slávka Karkošková, PhD., vysokoškolská pedagogička a výskumníčka, sr. Marta Andraščíková SSS, pastorálna poradkyňa, JCLic. Andrej Kačmár, vicerektor Kňazského seminára v Košiciach a Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup.

Jednou z organizácií, ktoré sa problematike sexuálneho zneužívania detí venujú, je aj občianske združenie ASCEND, ktoré má webovú stránku http://sexualne-zneuzivanie.sk/. Združenie poskytuje aj odbornú pomoc tým, ktorí prešli traumatickou skúsenosťou zneužitia.

Foto: halfpoint.sk
Zdroj: saleziani.sk