450 rokov od kánonického schválenia

Provincia sv. Petra a Pavla Rehole menších bratov františkánov v Michoacán sa delí o svoju radosť s celou františkánskou rodinou zo slávnosti otvorenia jubilejného roka pri príležitosti 450. výročia kánonického schválenia provincie (1565 – 2015). Celý jubilejný rok sa nesie v túžbe, aby bola požehnávaná Bohom, ktorý je zvrchovaným a najvyšším dobrom. Slávnostné otvorenie jubilejného roka sa uskutočnilo 13. novembra 2014.

(Zdroj: www.ofm.org)

-sc-