5. ročník pešej púte k relikviám bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku C.Ss.R

Vážení pútnici a priatelia,
chceme Vám oznámiť, že v sobotu 26. augusta 2017 sa uskutoční 5. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Ako sa stalo zvykom, pešia púť sa začne o 6.15 hodine svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme v Nižnom Hrabovci. Potom sa už známou trasou vyberieme do Baziliky minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach. Predpokladaný príchod je okolo 17.00 hodiny.

Viac info ::TU::

-msk-