Spoznaj život v augustinánskom kláštore

„Príď spoznávať ako Boh volá a akým spôsobom odpovedal sv. Augustín a v súčasnosti augustiniáni a zároveň si lepšie overiť smerovanie tvojho života“ pozývajú chlapcov vo veku od 17 do 30 rokov na týždeň života v kláštore bratia augustiniáni.

To, čo o sebe viem, viem s tvojím osvietením, a to , čo o sebe neviem, tak dlho nebudem vedieť, kým sa moje temnoty nestanú pred tvojou tvárou jasné ako poludnie.” (Vyz. 10.5)

Začínajú v pondelok 21.8.2017 o 16:00. Dni v kláštore končia v piatok 25.8.2017 približne o 16:00.

Viac info ::TU::

-msk-