Potvrdenie zázraku na príhovor bl. Alžbety od Trojice

Kongregácia pre kauzy svätých dekrétmi potvrdila zázraky na príhovor dvoch blahoslavených. Zakrátko by tak mali byť svätorečení španielsky biskup bl. Emanuel González García (1877-1940), ktorý bol okrem iného zakladateľom eucharistického bratstva, a bosá karmelitánka bl. Alžbeta od Trojice (1880-1906), francúzska mystička a duchovná spisovateľka.

Pri včerajšom stretnutí s prefektom kongregácie pre svätorečenia kardinálom Angelom Amatom  dal Svätý Otec súhlas aj na vydanie  ďalších desiatich dekrétov o zázrakoch resp. hrdinských čnostiach, ktoré predstavujú krok vpred v kauzách smerujúcich k blahorečeniu. Zázraky boli priznané francúzskemu karmelitánskemu kňazovi Maria-Eugeniovi od Dieťaťa Ježiša (1894-1967), zakladateľovi sekulárneho inštitútu, a argentínskej rehoľníčke Márii Antónii od sv. Jozefa (1730-1799), ktorá sa venovala dávaniu duchovných cvičení a založila exercičný dom v Buenos Aires.

Zdroj: RV; -jb-

foto: www.carmelosicilia.it