Augustiniáni pripravili duchovnú obnovu v Krakove – Lagiewnikach

Už po desiatykrát Rehoľa sv. Augustína v Košiciach pripravila duchovnú obnovu v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagiewnikach. Svätý rok milosrdenstva na ňu prišlo symbolicky zavŕšiť vyše tri desiatky mladých ľudí. V programe bola prehliadka sanktuária, modlitby a slávenia. Mladí zavítali aj na hrad Wawel a do Luzmieriz.

Život sestry Faustíny a veľkosť Božieho milosrdenstva priblížila mladým pútnikom svojou prednáškou sr. Jana Pavla. V podvečer bola pre mladých pripravená adorácia a po nej nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval o. Juraj Pigula predstavený Rehole sv. Augustína, ktorý s myšlienkou každoročne putovať do tohto Sanktuária prišiel. Ako sám vyjadril: „Uvedomujem si to v prvom rade ja a chceme to odovzdať aj ako augustiniáni, že potrebujeme prosiť o milosrdenstvo, učiť sa odpúšťať, lebo žijeme z odpustenia v našich vzťahoch. Je to základ v každom vzťahu, v každom spoločenstve. Verím, že každému účastníkovi priniesla táto púť duchovné dobrá, obnovenie vzťahu s Bohom.“

zdroj: tkkbs.sk, foto: augustiniáni

-msk-