Zmenil ho záujem

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 19, 1 – 10

Raz som počul príbeh, ktorý rozprával Ježiš svojim učeníkom, v trochu zmenenej podobe, ako je v Biblii:

Bol raz jeden pastier, ktorý mal sto oviec. Jedna bola chromá a vždy zaostávala. Raz, keď sa vrátil pastier domov, chcel spočítať ovce. Prekvapil sa, že je ich iba deväťdesiatdeväť. Znova ich prerátal a zistil, že chýba práve tá chromá. Zvečerilo sa a začalo pršať, keď pastier začal rozmýšľať, či má ísť hľadať stratenú alebo zostať strážiť ostatné.

Medzitým chromá ovečka blúdila stále viac. Bečala zo všetkej sily, ale nikto ju nepočul. Mala strach, lebo tma bola stále väčšia a dážď jej komplikoval cestu. Zrazu začula zavýjať vlkov. Chcela utekať, ale padla do priepasti a stále viac sa zabárala do blata.

V domčeku pastiera už zhasli svetlá a všetci sa pobrali na odpočinok. Pastier, ležiac na svojej posteli, posledný raz začal rozmýšľať nad stratenou ovcou. Ale povedal si: „Prečo sa nedržala pri ostatných ovciach? Nie je to moja vina, že je chromá a nemôže udržať krok s ostatnými. Určite sa zajtra nájde a hotovo. Nemôžem predsa nechať tých deväťdesiatdeväť. A ktovie, či by som ju teraz aj našiel.“ A spokojne zaspal.

Ovečka zatiaľ bojovala o svoj život, bečala, snažila sa vyslobodiť z blata, ale stále viac a viac sa doň ponárala, takže už nemohla dýchať. Zahynula…

Keď Ježiš skončil rozprávanie, učeníci zostali pohoršení nad správaním sa pastiera. Nemohli uveriť, že pastier je schopný nechať zahynúť jednu zo svojich ovečiek aj napriek tomu, že bola slabá a chromá. Žiaden pastier by sa nesprával takto. Povedali Ježišovi: „Pastier, ktorý opustí svoju ovečku a nehľadá ju, nemá právo volať sa pastier…“ A Ježiš odpovedal: „Veď strážil deväťdesiat deväť!“ Učeníci nato: „Nie, Pane, nestrážil nikoho. Mal strach, že zmokne, a spokojne zostal spať v teplej posteli.“

Príbeh, ktorý sme počuli v dnešnom evanjeliu, hovorí o inom pastierovi. Keď Ježiš zbadal Zacheja, povedal mu: „Poď dolu, lebo dnes chcem zostať v tvojom dome.“ Tak ako Ježiš túžil byť v Zachejovom dome, tak túži priblížiť sa a zostať s každým jedným z nás, aby nám ponúkol svoje milosrdenstvo. Je na nás, či ho prijmeme s takou radosťou ako mýtnik Zachej.

To, čo zmenilo Zacheja, bol Ježišov záujem oňho. A preto ho prijal. Aký je môj záujem o iných? Ako prijímam Ježiša ja do svojho domu.

 

Ján Kušnír SVD