Deň zasväteného života oslávili vo všetkých diecézach

Na Slovensku sa zasvätení stretli v jednotlivých diecézach so svojimi biskupmi, aby spoločne slávili Deň zasväteného života, ďakovali a chválil Pána za dar povolania. Ponúkame vám správy z jednotlivých stretnutí.

 

 

 

 

Bratislava/ 1.február get_thumbs_on_fly

Pri príležitosti Dňa zasväteného života sa v Bratislave na Eparchiálnom úrade konalo v stredu, 1. februára 2017 celodenné stretnutie kňazov a zasvätených. Program začal liturgickou modlitbou tretej hodinky, ktorú viedol vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Následne vladyka privítal všetkých zúčastnených – eparchiálnych i rehoľných kňazov, rehoľných bratov (jezuitov), ako aj rehoľné sestry pôsobiace v eparchii (baziliánky i služobnice). Eparcha ďalej uviedol, že hoci každý z nás dostal krstné povolanie, niektorí dostali povolanie hlbšieho zjednotenia sa s Kristom. Prítomných vyzval k tomu, aby spoločne ďakovali Pánovi za svoje povolanie a vyjadril nádej, že v tento deň prežijeme spoločenstvo s Kristom i medzi sebou. Následne sa prítomným prihovoril protosynkel Vladimír Skyba a predstavil program celého dňa.

Celá správa: Bratislavská eparchia

 

Bratislava/ 2. február 16423004_1571702349525868_3669298675164733974_o

Bratislavskí biskupi – Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko – sa na sviatok Obetovania Pána stretli počas svätej omše v Katedrále sv. Martina v Bratislave so zasvätenými osobami. V homílii biskup Mons. Jozef Haľko postupne rozobral modlitbu obnovy rehoľných sľubov. Vyzdvihol dôležitosť daru, ktorý dostávame a ktorý nás zároveň rozvíja. Vyjadril prosbu Bohu, aby boli zasvätení významní pre tento svet, ktorý žije v tekutej dobe, nemá pevné oporné body, východiská, nemá sa čoho zachytiť.
„Tento svet potrebuje znamenia, že je možné sa odovzdať Bohu. A práve zasvätení môžu byť vzťažným bodom,” povedal biskup Haľko. Po homílii si zasvätení so zažatými sviecami v rukách obnovili svoje rehoľné sľuby. V závere slávnosti poďakovali obom biskupom v mene všetkých zasvätených predsedníčka Konferencie vyšších predstavených ženských reholí sr. Jana Kurkinová FMA a predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených P. Václav Hypius CSsR.

Celá správa a foto: Bratislavská arcidiecéza

 

Trnava/ 2. február 1486146595

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch sa vo štvrtok 2. februára stretol s členmi inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života pôsobiacimi
na území Trnavskej arcidiecézy, aby spolu s nimi oslávil Deň zasväteného života.
V tomto roku prebiehalo stretnutie netradične. Začalo sa už popoludní. Na pozvanie arcibiskupa Oroscha sa zasvätení zišli v budove Arcibiskupského úradu, kde sa program začal jeho privítaním a príhovorom. V ňom upriamil zrak rehoľníkov na Pannu Máriu, ktorú pripodobnil k horiacej svieci vyžarujúcej nielen svetlo,
ale aj teplo. Ďalšie moderovanie programu prevzal arcidiecézny tím pre pastoráciu povolaní, ktorý pripravil pestrý program. Účastníci si mohli pozrieť výstavu fotografií tvári zasvätených pôsobiacich v Trnavskej arcidiecéze, ktorá odrážala hodnoty zasväteného života v každodennom prežívaní ich zasvätenia. Mohli sa nechať osloviť myšlienkou z Božieho slova, vyjadriť svoju vďačnosť Bohu za dar povolania zanechaním odkazu na banneri. Ústrednou témou prvej časti programu bola prednáška P. Petra Zahoránskeho SJ. Niesla názov „Slovo do života“.

Celá správa: Trnavská arcidiecéza

 

Nitra/2. február

IMG_0620-300x225Z príležitosti Dňa zasväteného života sa na sviatok Obetovania Pána (2. februára 2017) stretli na Nitrianskom hrade rehoľníčky a rehoľníci pôsobiaci v Nitrianskej diecéze. Ich predpoludňajší program sa začal svätou omšou v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii predstavil Ježiša ako Božie „áno“ (por. 2Kor 1,19). „Byť kresťanom teda znamená žiť z perspektívy „áno“. To znamená byť človekom potvrdenia, ktorý verí v silu „áno“, ktorý verí tomu, že – aj uprostred všetkých kazov v dejinách – Božie dielo prisľúbenia je dobré a že Boží dar pre ľudí v ňom zostáva. Kresťan verí tomu, že svet nepotrebuje predovšetkým zničenie a negáciu. Ale že jeho záchrana spočíva v tom, aby posilnil Božie „áno“, postavil sa na jeho stranu, očistil pravdu od popierania, aby v tomto svete bolo možno žiť“, pripomenul hlavný celebrant. A pokračoval: „Kresťan, o to viac človek zasvätený, je človekom „áno“. (…) Rehoľné sľuby či iná forma zasvätenia nikdy nemôžu a nesmú byť znakom pohŕdania, podceňovania inými, ba dokonca týmto svetom. Vtedy by nebolo možné s nimi žiť a vtedy by to nebola vôbec Ježišova cesta. To všetko môže byť iba väčším „áno“ dôvery k Bohu – Stvoriteľovi a Vykupiteľovi. „Áno“, ktorým sa odvažuje na to teraz a s ním“. Nitriansky biskup povzbudil prítomných zasvätených k trvácnosti, spoľahlivosti a vernosti voči „áno“, ktoré povedali Bohu.

Celá správa a foto : Nitrianska diecéza

 

Žilina/ 2. február unnamed – kópia (800x450)

Mons. Tomáš Galis slávil so zasvätenými osobami Žilinskej diecézy vo štvrtok 2.februára 2017 sviatok Obetovania Pána, ktorý  je zároveň aj Dňom zasväteného života. Stretnutie sa začalo svätou omšou v kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline. V homílii otec biskup Tomáš vyzdvihol slovo stretnutie, ktoré významne charakterizuje nielen sviatok Obetovania Pána, ale aj život každého človeka, nevynímajúc zasväteného. Za dar povolania zasvätení poďakovali aj obnovou svojich rehoľných sľubov. Po svätej omši pokračoval program pre zasvätených v centre Fidélio u kapucínov, kde sa zasvätení vzájomne zdieľali so svojimi zážitkami a skúsenosťami z Roku milosrdenstva a spoločným agapé. Zasvätení zo Žilinskej diecézy ďakujú otcovi biskupovi Tomášovi za milú prítomnosť, pohostinnosť a spoločne prežitý deň zasväteného života.

Foto: Žilinská diecéza

 

Košice/ 4. február

????????????????????????????????????

Deň zasväteného života zaviedol ešte pred dvadsiatimi rokmi pápež Ján Pavol II. Práve pri tejto príležitosti sa v sobotu 4. februára v košickom Dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie konalo stretnutie zasvätených osôb so svojim arcibiskupom. Zišlo sa tu viac ako dvesto rehoľníkov, rehoľníčok a členov inštitútov zasväteného života. Súčasťou stretnutia bola slávnostná svätá omša celebrovaná arcibiskupom Bernardom Boberom.

V homílii povzbudil rehoľníkov, aby nasledovali Krista ako pastiera a nehľadali logiku tohto sveta. Upriamil ich pozornosť na zdravý komunitný život, z ktorého môžu znova čerpať horlivosť pre službu. „Zakaždým, keď navštívim jedného staršieho kňaza na odpočinku a keď sa ho opýtam, ako sa má, pohotovo, bez rozmýšľania mi odpovie: Pán je môj pastier, nič mi nechýba! Táto jeho reakcia mi vždy vyrobí úsmev na tvári. No potom, keď prídem domov, rozmýšľam nad tým, ako je to možné, že človek, ktorý by mal byť unavený rokmi života, strápený a uťahaný, a ktorý je aktuálne ubitý chorobami či pobytmi v nemocnici, dokáže aj napriek všetkému s úsmevom cez slzy povedať: Pán je môj pastier, nič mi nechýba!

Celá správa a foto: Košická arcidiecéza

 

Staré Hory/ 4. február16523887_10207975141364917_963959412_o

V bazilike Panny Márie na Starých Horách sa v sobotu 2.februára konalo stretnutie zasvätených osôb so svojím diecéznym biskupom Mons. Mariánom Chovancom. Stretnutie začalo modlitbou posvätného ruženca, v ktorom zazneli rozjímania nad darom zasväteného života pre jednotlivca aj pre spoločenstvo. Stretnutie pokračovalo svätou omšou, kde  o. biskup v príhovore oslovil zasvätených. Na príklade muža Simeona, ktorý sa nechal stále viesť Duchom Svätým a bol v správnom čase na správnom mieste, tak aj zasvätený majú stále spolupracovať s Božím Duchom a byť tam, kde je potreba doby a kde je stále prítomný Ježiš. Po svätom príjímaní bola krátka adorácia, kde si zasvätení obnovili svoje sľuby. V závere svätej omše sa za všetkých zasvätených otcovi biskupovi poďakoval prior benediktínov na Slovensku páter Vladimír Kasan.

Celá správa: Banskobystrická diecéza

 

Spišská Kapitula/ 4. február

stret_rehol (800x600)V sobotu 4. februára 2017 sa uskutočnilo stretnutie spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku so zasvätenými, ktorí pôsobia v Spišskej diecéze. Viac ako 160 rehoľníkov a zasvätených sa o 10.00 hod. zhromaždilo v seminárskej kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Spišskej Kapitule, aby sa zjednotilo pri slávení svätej omše. Diecézny biskup hneď na začiatku stretnutia a svätej omše poďakoval za vzácnu prácu a obety rehoľníkov. Táto atmosféra vďaky sa niesla počas celého stretnutia.

V homílii biskup zdôraznil príklad Panny Márie a Jozefa a príklad Simeona a Anny – príklad osôb, ktoré sú protagonistami v evanjeliu na sviatok Obetovania Pána. Simeon pri stretnutí s dieťaťom Ježišom vzal do náručia Dieťa a začal pieseň požehnania a chvály. „Simeonov spev je spevom veriaceho človeka, ktorý na koniec svojich dní môže dosvedčiť: život stojí za to žiť s nádejou, lebo Pán dodržuje svoj prísľub. (…) Tento spev nádeje sme aj my všetci dostali do dedičstva od našich otcov. Sme dedičmi snov našich otcov, dedičmi nádeje, ktorá nesklamala naše matky a našich otcov zakladateľov, zakladateliek, našich starších bratov. Sme dedičmi našich starcov, ktorí mali odvahu snívať; a tak ako oni, aj my chceme dnes spievať: Boh neklame, nádej v Neho nesklame. Boh prichádza v ústrety svojmu ľudu.“

Celá správa a foto: Spišská diecéza

 

Fiľakovo/ 4. februárDSC_7674

V Rožňavskej diecéze sa Deň zasväteného života niesol v duchu fatimského posolstva. Svätú omšu v Kostole Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove celebroval diecézny biskup Stanislav Stolárik. „Tešíme sa, že takto spoločne so zasvätenými sme mohli začať náš deviatnik, ktorý predchádza zasväteniu diecézy a takou hlavnou myšlienkou, nosnou myšlienkou dnešného dňa zasvätených je rozhodne fatimské posolstvo a tá výzva, ktorú adresovala Panna Mária deťom, či sú ochotné sa modliť za tento svet, obetovať za tento svet, za obrátenie hriešnikov,” povedal biskup Stolárik Rádiu LUMEN.

Celá správa a foto: Rožňavská diecéza

 

 

Ľutina/ 4. február1091_002

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a pomocný biskup Milan Lach SJ sa v sobotu 4. februára stretli s rehoľníkmi a rehoľníčkami na archieparchiálnej púti zasvätených osôb v Ľutine. Zároveň kňazi a veriaci z prešovského protopresbyterátu slávili Fatimskú sobotu.

Hlavným slúžiacim bol vladyka Ján, ktorý ohlásil aj homíliu. Zameral sa v nej na slová z Druhého listu sv. apoštola Pavla Timotejovi: „Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.“

Celá správa a foto: Prešovská archieparchia

 

-msk-