Jubileum 25. výročia sľubov slávili sestry v Trnave

V nedeľu 30. apríla 2017 sa stretla duchovná rodina Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave. Vo Farskom kostole Božského Srdca Ježišovho na Tulipáne o 9.30 hod. ďakovalo sedem sestier Bohu za dar zasväteného života. Sr. Zdenka Nebusová, Sr. Štefánia Kmecová, Sr. Jozefína Jedličková, Sr. Katarína Jureková, Sr. Adriana Dvorčáková, Sr. Lucietta Ondirková a Sr. Klaudia Neupaverová si pripomenuli 25. výročie zloženia svätých sľubov. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol P. Ján Kušnír SVD, ktorý jubilantky sprevádza už od noviciátu. Keďže v Slovenskej provincii práve prebieha generálna vizitácia, prišla na túto slávnosť aj generálna predstavená Sr. Marija Brizar a generálne radkyne: Sr. Lucilla Zovak a Sr. Dorotthe Halbach. Jubilantky obnovili svoje sľuby Bohu do rúk generálnej predstavenej. Svojimi modlitbami ich prišlo podporiť aj mnoho kňazov a sestry z celej provincie.

zdroj: sestrysvkriza.sk

-msk-