Na interjunioráte sa venovali téme život v komunite

Viac než štyridsať mladých sestier s dočasnými sľubmi  z 15 rehoľných spoločenstiev spolu so svojimi formátorkami obsadilo kňazský seminár. Na Spišskej Kapitule síce došlo k revolúcií, ale žiadne povolanie, či spiritualita neboli ohrozené.

Cez víkend Božieho milosrdenstva sa uskutočnilo medzikongregačné stretnutie mladých sestier s dočasnými sľubmi – tzv. interjuniorát. Juniorky uvažovali a zdieľali sa o spoločnom živote v komunite a jeho ťažkostiach a výzvach. Týmto spoločným časom sprevádzal sestry salezián a skúsený formátor don Štefan Turanský.

V štyroch blokoch don Turanský sestrám ponúkol náhľad do základných princípov komunitného života, no neobišiel ani základné konfliktné skutočnosti, ktoré sa v komunitách často vyskytujú. „V našich komunitách nie sú problémom konflikty a napätia, ale spôsob, akým sa im čelí. Konflikty sú nevyhnutné. Sú znakom, že sme živou komunitou,“ osvetlil don Štefan a ponúkol tak aj viacero ciest ako konfliktom v komunite čeliť. „Dokonalá komunita neexistuje. Ak, tak iba v nebi,“ otvorene viackrát zopakoval.

Po každom zo štyroch vstupov prednášajúceho bol priestor na zamyslenie, prácu a zdieľanie v skupinách. Viaceré sestry zhodnotili, že ich tento čas v skupine veľmi obohatil a povzbudil. Mali možnosť zakúsiť, že v zásade všetky rehole sa boríme s tými istými problémami, lebo všade sa stretávame so živými osobami.

Stretnutia interjuniorátu ženských reholí sa od roku 2011 konajú spravidla raz ročne. Organizačne ich zastrešuje teologicko-spirituálna komisia pri KVPŽR. Ich cieľom je sprostredkovať mladým sestrám priestor na zdieľanie, vzájomné spoznanie medzi sebou aj pre hľadanie ďalších možností spolupráce do budúcnosti.

zdroj: salezianky.sk