U benediktínov sa konala obliečka do mníšskeho habitu

V pondelok 10. júla 2017 sa v kapitulári benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore konala obliečka O. Jána Dolného do mníšskeho habitu. Tento obrad predstavuje symbolický vstup do mníšskeho spoločenstva a zároveň začiatok kánonického noviciátu — ročného obdobia intenzívnej formácie nášho nového spolubrata.

Otec Ján Dolný má 36 rokov, je rodákom z Bratislavy, ale väčšinu života strávil v Budimíre pri Košiciach. Po štúdiách teológie v Košiciach a vo Washingtone (USA), bol v roku 2008 vysvätený za kňaza Košickej arcidiecézy. Minulý rok obhájil doktorát z teológie na Americkej katolíckej univerzite vo Washingtone. Podľa svojich slov sa v ňom povolanie k mníšskemu životu začalo prejavovať už za bohosloveckých čias a postupne dozrelo v osobné rozhodnutie vstúpiť do benediktínskeho spoločenstva v Sampore.

Obrad obliečky novica sa tradične koná v kruhu mníchov s vylúčením verejnosti. Podobne ako v iných kláštoroch sa i v Sampore tento obrad slávil v kapitulári — miestnosti, kde sa konajú spoločné porady a stretnutia celého spoločenstva. Na začiatku obradu sa po privedení kandidáta do kapitulára pýta predstavený kláštora: „Čo žiadaš?“ a ten odpovedá: „Milosrdenstvo Božie a prijatie do vášho bratského spoločenstva.“ Nasleduje liturgia slova po ktorej kandidát prejaví svoju vôľu stať sa mníchom. Vtedy predstavený prijíma kandidáta do spoločenstva, umýva mu nohy na znak služby a spolu so všetkými bratmi mu udelí znak pokoja. Nakoniec oblečie novoprijatého novica do mníšskeho habitu, odovzdá mu Regulu sv. Benedikta a udelí požehnanie.

Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore je konventuálnym priorátom, patriacim do Benediktínskej kongregácie Zvestovania. Od posviacky kláštora v roku 2010 je prvým mníšskym kláštorom na území Slovenska po násilnom prerušení benediktínskej tradície komunistickou diktatúrou. V roku 2012 bol kláštor povýšený na konventuálny priorát, čím sa stal kláštorom sui iuris, nezávislým od autority miestneho biskupa. Mníšske spoločenstvo v Sampore má v súčasnosti 12 členov, z toho 10 mníchov s večnými sľubmi. Pri tejto príležitosti prosíme všetkých našich priaznivcov o modlitby za nášho novica i za nové mníšske povolania.

Fotogaléria z obradu obliečky je k dispozícii ::TU::

Zdroj: benediktíni.sk

-msk-