Tri rehole slávili významné jubileum svojej zakladateľky

V dnešný deň 31. júla vrcholí jubilejný rok, ktorý slávia tri ženské rehoľné kongregácie založené ctihodnou matkou Alfonzou Máriou Eppingerovou. 150. výročie jej smrti, čiže narodenia sa pre nebo si dnes osobitne pripomínajú Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa a Sestry Najsvätejšieho Spasiteľa. Obe spoločenstvá už roky pôsobia na Slovensku. Spolu s nimi slávi dnešný deň aj Kongregácia sestier Vykupiteľa, pôsobiaca v Nemecku.

Kongregácia, ktorá svojím názvom poukazuje na tajomstvo vykúpenia a spásy bola založená 28. augusta 1849 vo francúzskom kúpeľnom meste Niederbronn. V duchu zakladateľky, ctihodnej matky Alfonzy Márie, rozvinula konkrétne formy pomoci trpiacim ľuďom, priliehavo odpovedajúc na potreby doby.

Ctihodná Matka Alfonza Mária sa narodila pre nebo vo veku 53 rokov, dňa 31. júla 1867, odkedy práve dnes uplynulo 150 rokov. V roku 2011 Cirkev úradne potvrdila jej heroické cnosti a rímska fáza procesu blahorečenia ďalej napreduje.

O dôležitých momentoch jej života a predstavení jej myšlienok si môžete vypočuť ::TU::

Zdroj: RV

-msk-