Advent 2018 u františkánov

Bratislavskí františkáni pozývajú prežiť s nimi advent už po šiestykrát ako skutočnú prípravu na Vianoce ponukou aktivít, ktoré sú zamerané na dve oblasti nášho života – na nás samotných a na naše vzťahy.

Advent u františkánov v Bratislave s názvom Priprav príbytok Ježišovi 2018:

duchovná časť – požehnanie adventných vencov, rorátne sv. omše pri sviečkach a spevoch františkánskej schóly, tématické mládežnícke sv.omše vždy v stredu o 19:30, stále rozširovaná výstava betlehemov, pravidelné adorácie, adventná duchovná obnova pre mladých „Oprav môj dom“,

dobročinná časť – môžete si vybrať konkrétneho chudobného človeka, rodinu, či dieťa a pripraviť mu vianočný darček, či zapojiť sa do adventných dielní a dobročinného adventného trhu počas tretieho adventného víkendu.

Viac informácií na letáčikoch, ktoré budú k dispozícii od prvej adventnej nedele v kostole.

 

Komplexný program podujatia Priprav príbytok Ježišovi 2018:

8.12 o 6:00–  Mimoriadne roráty z príležitosti slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie. (spojené s liturgiou hodín, spevmi Františkánskej schóly, s nádhernou atmosférou chrámu osvetleného svetlom sviec, tentokrát bez raňajok);

9.12 o 11:30 – Otvorenie stále sa rozširujúcej Výstavy betlehemov v spovednej chodbe kostola;

12.12 o 19:30 – Mládežnícka sv.omša – streda radosti: tanečný workshop;

13.12 o 6:00 – Františkánske roráty II. (spojené s liturgiou hodín, spevmi Františkánskej schóly, s nádhernou atmosférou chrámu osvetleného svetlom sviec a veľkým raňajkovým agapé);

14-.-16.12.2017 – DO Oprav môj dom – duchovná príprava pre mladých pred Vianocami spojená so službou (tvorivé dielne) vo františkánskom kláštore v Bratislave. TU VÁS OČAKÁVAME AJ VŠETKÝCH;

16.12 – Dobročinný trh – počas celej nedele v spovednej chodbe kostola;

17.12 o 17:00 – Predvianočný koncert organizovaný Maďarským kultúrnym inštitútom. Vstup je voľný;

19.12 o 19:30 – Advetná mládežnícka sv.omša

20.12 o 6:00 – Františkánske roráty III. (spojené s liturgiou hodín, spevmi Františkánskej schóly, s nádhernou atmosférou chrámu osvetleného svetlom sviec a veľkým raňajkovým agapé).