Ako sa bude sláviť Deň zasväteného života 2024 v slovenských diecézach

Plánované podujatia v tomto príspevku sú usporiadané chronologicky.

ŽILINSKÁ DIECÉZA: Otec biskup Mons. Tomáš Galis bude 2. februára 2024 o 17.30 hod. sláviť svätú omšu pri príležitosti Dňa zasväteného života vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Farnosti Žilina – Vlčince, po nej bude prednáška dona Pavla Gracha, SDB a následne neformálne stretnutie otca biskupa s rehoľníkmi, ktorí žijú a pracujú v Žilinskej diecéze.

Informoval Zdeno Pupík, hovorca

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA, KOŠICKÁ EPARCHIA a BRATISLAVSKÁ EPARCHIA: Metropolitný deň zasväteného života bude v sobotu 3. februára 2024 v Bazilike minor v Michalovciach. Účasť prisľúbilo všetkých 7 vladykov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku a 97 zasvätených. Program začne o 9.00 hod. modlitbou tretieho času a katechézou sr. Aleny Hutňanovej, OSsR, o 9.30 hod. bude archijerejská svätá liturgia, ktorú bude sláviť arcibiskup a metropolita Jonáš J. Maxim, MSU. Po obede v Kláštore redemptoristov bude v Bazilike o 13.00 moderovaná diskusia o zasvätenom živote s vladykami a moleben k bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi CSsR.

Informoval Miroslav Bujdoš, CSsR

NITRIANSKA DIECÉZA: Stretnutie rehoľníkov a zasvätených sa uskutoční 3. februára 2024 v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre s nasledujúcim programom: 9.30 hod. bude svätá omša a po nej bude pokračovať program prednáškou v aule Kňazského seminára sv. Gorazda a o 12.00 hod. v seminárnej jedálni bude spoločný obed.

Informoval Tibor Ujlacký, hovorca

ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA: Stretnutie so zasvätenými bude dňa 3. februára 2024 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Gelnici. O 9.30 hod. začne pobožnosťou fatimskej soboty a svätou omšou o 10.30 hod., ktorej hlavným celebrantom bude diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik. Program bude pokračovať v priestoroch Základnej školy v Gelnici občerstvením a o 12:00 hod prednáškou a zakončený spoločným obedom.

Informoval Peter Kovalič, kancelár

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA: Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober pozval zasvätených na stretnutie v sobotu 3. 2. 2024 do Auly sv. Košických mučeníkov na Teologickej fakulte v Košiciach. Po svätej omši o 9:30 hod v seminárnom Kostole sv. Antona Paduánskeho bude nasledovať prednáška Mons. Marka Forgáča, diskusia, svedectvá rehoľníkov a obed s príležitosťou k neformálnej komunikácii.

Informoval Jaroslav Fabian, hovorca

BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA: Tradičné stretnutie zasvätených s diecéznym biskupom, ktoré sa koná pri príležitosti Dňa zasvätených, sa uskutoční na Starých Horách v sobotu 3. februára 2024 a začne modlitbou svätého ruženca o 9.45 hod. a pokračovať bude svätou omšou o 10.30 hod. v Bazilike Navštívenia Panny Márie.

Informoval Peter Lupták, tajomník

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA: Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pozval zasvätených na spoločné stretnutie dňa 3. februára 2024 so svätou omšou o 10.00 hod. v Kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave – Karlovej Vsi. Po svätej omši bude nasledovať neformálne stretnutie zasvätených.

Informovala Bratislavská arcidiecéza

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA: Otec arcibiskup Mons. Ján Orosch pozval rehoľníkov pôsobiacich na území Trnavskej arcidiecézy na spoločné slávenie svätej omše do Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave dňa 3. februára 2024 o 10.00 hod. Po nej bude prednáška vincentína Emila Hoffmana a nasledovať bude agapé v priestoroch arcibiskupského úradu.

Informoval Lukáš Blažo, sekretár

SPIŠSKÁ DIECÉZA: Stretnutie so zasvätenými bude dňa 3. februára 2024. Zasvätených do Popradu pozval diecézny biskup Mons. František Trstenský. Program začne svätou omšou o 10.00 hod. v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a bude pokračovať o 11.00 hod. v Hoteli Satel prednáškou provinciála redemptoristov P. Jozefa Mihoka, CSsR a spoločným obedom o 12.00 hod.

Informoval Tomáš Pavlikovský, kancelár

Text a foto: Františka Čačková, OSF